St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English

Kranselag

45 dyktige fagfolk var samlet til kranselag i menighetslokalet torsdag 19.mai. Byggherren, Den katolske kirke i Midtnorge, hadde invitert representanter for alle de forskjellige gruppene som har vært med å bygge nye St. Olav domkirke i Trondheim så langt. [les mer]


17. mai: Feiring og innsamlingsaksjon for den nye Olavsstatuen

17. mai bød på nok en vellykket feiring i menigheten. Ikke bare ble Norges nasjonaldag feiret, men den påfølgende bruchbuffeten innbragte hele 16.889 kroner til innsamlingen for statuen av St. Olav til den nye kirken.[les mer]Inngangen fra Schirmers gate vil bli stengt i flere uker fremover

Fra og med 19.05. og minst én måned fremover, vil inngangen til kirken fra Schirmers gate være stengt.


Krone til Maria og Jesus

Inntektene fra salg av billetter og mat på Menighetsfesten/kuturkvelden lørdag 23. april går til innkjøp av kroner til Maria og Jesus-statuen. Det var gruppen "Filipino for Christ" som sto for arrangementet. Selve statuen er i sin helhet gitt av en familie i menigheten. [les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. mai
Messer utenfor Trondheim i mai
I tillegg til de faste messene som står oppført under "Messetider", kommer følgende i...
1. mai - 31. mai
Alle hverdager i mai ber vi Rosenkrans 17.30
   
22. mai - 22. juni
Ingen messe på vietnamesisk i sommer
Det blir ingen messe på vietnamesisk i sommer (juni, juli, august). Den tidligere annonserte messen...
29. mai
Førstekommunion
Messe med førstekommunion kl 13:00 i St. Olav interimkirke.
29. mai
Festen for Kristi hellige Legeme og Blod
Tilbedelse og sakramental velsignelse.
31. mai 18:00 - 18:45
Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Sunget høymesse. Vi feirer Marias gjesting hos Elisabeth slik det står skrevet i Lukasevangeliet...
3. juni 18:00 - 18:45
Jesu Hjertefest, sunget høymesse
16:30 Tilbedelse, 17:30 Jesu Hjerte-andakt.          
5. juni
Ved utgangen av alle messer, kollekt til Maco på Filippinene
I dette Barmhjertighetens år samler vi i St. Olav domsogn inn penger etter messene for å hjelpe...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.