St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

St. Olav domsogn søker ny sekretær

St. Olav domsogn i Trondheim er en voksende menighet som består av mer enn 6000 medlemmer fra over 100 land. Høsten 2016 flyttet vi inn i ny kirke og et nytt menighets-senter. Sognet har 3 prester. Vi søker etter sekretær i 50 % stilling med snarest mulig tiltredelse. Sekretæren bistår sognepresten i hans daglige arbeid og svarer direkte til...[les mer]


P. Piotr har forlatt oss!

Kapellan Piotr Ostafin ble fra 1. august løst fra sitt embete i St. Olav domsogn i Trondheim, og ble fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i St. Torfinn menighet på Levanger. Vi takker p. Piotr for innsatsen her i Trondheim og ønsker lykke til med arbeidet som sogneadministrator!


Paul Opata blir diakon i vår menighet

Den 26. august blir han diakonviet av biskop Bernt Eidsvig, og etter dette skal han ha ett års praksis i St. Olav Domsogn før han kan vies til prest i Den katolske kirke. Vi ønsker hjertelig velkommen![les mer]15. august: Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.

Denne dagen feirer vi at Guds syndfrie mor med sjel og legeme ble tatt opp til himmelen. Dette hviler på en ubrutt tradisjon i Kirken. I Orienten ble festen feiret allerede i det 5. århundre og i den romerske Kirke fra det 7. århundre. På Allehelgensdag den 1.november 1950 ble Jomfru Marias opptagelse i himmelen erklært som dogme av pave Pius...[les mer]


Oppstart for førstekommunions- og konfirmantundervisning

Invitasjon ble sendt til alle i de aktuelle aldersgruppene i begynnelen av juli, men av forskjellige grunner kan det hende at noen ikke har fått denne i sin postkasse. Invitasjonen er nå tilgjengelig her på nettsiden. Konfirmanter må bruke vedlaglagte påmeldingsskjema.[les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. august
Ingen messe på tamil i mai-august
1. juli - 31. august
Ingen messe på polsk utenfor Trondheim juli-august
1. juli - 31. august
Ingen messe på engelsk i juli og august
Det vil dessverre ikke være messe på engelsk i juli eller august. Følg med under...
2. juli - 27. august
Søndagsmesser i juli og august
I juli og august vil det være kun tre messer på søndager:9:00 - Fromesse på latin11:00 -...
24. august 18:00 - 18:45
Festen for den hellige apostelen Bartolomeus
Høymesse
28. august 17:15 - 18:00
Oppstart for førstekommunions-undervisning
Mandag 28. august 17:15 blir det møte for foreldre med barn som skal motta den første hellige...
30. august 17:00 - 18:00
Oppstart for konfirmasjons-undervisning
Onsdag 30. August 17:00 blir det et felles møte for konfirmanter, foreldre, kateketer og prester i...
1. september
Sakramental tilbedelse, Jesu Hjerte-andakt og Votivmesse for Jesu Hjerte
16.30: sakramental tilbedelse, 17.30: Jesu Hjerte-andakt, 18.00: Votivmesse – Jesu Hjerte
1. september 20:00 - 20:45
Messe på tysk
En pilegrimsguppe fra Einhausen, bispedømmet Mainz, feirer messe med p. Klaus Rein.
8. september 18:00 - 18:45
Festen for Jomfru Marias fødsel
Høymesse
12. september 18:00 - 18:45
Fingergull. Kristi dyrebare blods komme til Nidaros.
Noen primstaver er merket med sol på denne dagen. Les mer

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no