St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Olsok 2014

Sogneprest dom Albert Maczka oppfordrer alle i St. Olav menighet til å delta aktivt i Olsokfeiringen. Program på fire språk ligger bak i kirken eller kan leses her på websiden under Olsok 2014 i venstre spalte. Bøssebærere og brannvakter trengs for messene under Olsok. [les mer]


Alterveggen trygt ute

Torsdag ettermiddag fikk alterveggen en skikkelig luftetur. I et høyt svev ble veggen trygt løftet ut av kirken.[les mer]


Farvel til p.Piotr

Pater Piotr Ostafin vil forlate St. Olav menighet i begynnelsen av august og flytte til Levanger. St. Torfinn menighet kan glede seg over å få en så dyktig og omgjengelig kapellan i sin menighet. Vi vil savne ham her i Trondheim. Les sogneprestens kunngjøring:[les mer]Slutt på parkering ved kirken

Fra 19.juni blir det ikke lenger mulig å parkere på kirketomta. 

Hva skjer?

28. juni - 7. september
Ingen messer kl 14 på søndager i sommerferien.
Og ingen Polsk messe i St. Birgitta. Disse messene starter opp igjen 7 september.
13. juli - 20. august
Menighetskontorets åpningstider i sommerferien
Menighetskontoret er bemannet kun mandag og tirsdag mellom kl 13.00 og 17.00 i sommerferien....
27. juli - 29. juli
Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad.
Se program på norsk, engelsk, tysk og fransk i venstre spalte under "Olsok 2014". 

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Kontortid: tirsdag  - torsdag kl 12:00 til 17:00.
Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.