St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

En viktig melding angående Olsok.

Ved en feiltagelse har vårt vertskap i Nidaros domkirke annonsert pontifikalmessen den 29.juli med galt tidspunkt. Riktig tidspunkt er 14:30, slik det står i vårt Olsokprogram, både i den trykte brosjyren og her på nettsiden. Se menyen til venstre: Olsok 2015.


Når starter byggingen av nye St. Olav kirke?

Mange venter spent på det første spadetaket på rivningstomta bak det store byggeplass-skiltet. Men først er det viktige forberedelser som må gjøres, forteller p. Egil Mogstad, som for eksempel undersøkelser av grunnforholdene. Dette foregår i disse dager.[les mer]


Les artikkel om vår menighet i Vårt Land!

En journalist fra Vårt Land har tatt seg tid til å overvære alle messene i løpet av en søndag i juni. I artikkelen kommer det tydelig frem hvor viktig Den katolske kirke er her i Trondheim og i Norge for øvrig, ikke minst når det gjelder integrering av våre nye landsmenn.[les mer]Programmet for Olsok 2015 foreligger på 5 språk!

Et stort arbeide er nedlagt og nå finnes det brosjyrer på norsk, engelsk, polsk, tysk og fransk i printervennlig utgave.[les mer]


Se video med biskop Bernt Eidsvig

Mange troende har ønsket å høre biskop Eidsvigs oppfatning av saken om medlemsrotet i Oslo katolske bispedømme. Nå er det laget en video der han deler noen av sine tanker om den krevende situasjonen. [les mer]Hva skjer?

5. juli - 30. august
Ingen nasjonale messer kl. 14 i juli og august.
Disse messene starter som vanlig igjen i september.
25. juli - 29. juli
Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad 2015
Programmet finner du i venstre spalte under "Olsok 2015".
28. juli 08:00 - 08:30
Tirsdag 28. juli: Fromesse i St. Olav kirke kl 8:00
Ingen kveldsmesse i St. Olav kirke.
29. juli 14:30 - 16:00
Olsok 29.juli: Pontifikalmesse i Nidarosdomen.
Ingen kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18:30.

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.