St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Bispevisitas i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim 17-19. Februar 2017.

Visitasens nøyaktige program vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. Menigheten oppfordres til å be for visitasen og delta i pontifikalmessen som vil bli feiret søndag den 19. februar 11:00. [les mer]


Økumenisk retreat på Birgittasenteret i februar

Arrangeres som et samarbeid mellom Birgittaklosteret og Retreat i Nidaros.


Erkebiskop Eystein Erlendsson av Nidaros (1120-1188)

Vi kjenner Eystein best som kirkebygger. Uten han ville vi ikke hatt Nidarosdomen! Sommeren 1229 ble han erklært for helgen (beatus) av Norges forsamlede biskoper og skrinlagt. Etter eget ønske ble han gravlagt i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Han feires 26. januar. [les mer]Apostelen Paulus' omvendelse - en av de viktigste hendelser i kirkens historie.

Vi feirer den 25. januar at han på vei til Damaskus for å forfølge de kristne der, ble blindet av et plutselig syn og en himmelsk røst som talte til ham. "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" Saul spurte: "Hvem er du, Herre?" Og den annen svarte: "Jeg er Jesus, han som du forfølger. Reis deg nå og gå inn i byen, der skal du få vite hva du skal...[les mer]


Herrens dåp

Festen for Herrens dåp er første søndag i det alminnelige kirkeår, i 2017 den 8. januar. Med denne søndagen begynner rekken av 34 søndager i kirkeåret, som avbrytes av søndagene i faste- og påsketiden og fortsetter i fortløpende nummerering etter pinsen.Redusert bemanning

Nettsiden har redusert bemanning fra 11. januar ti 11. februar.

Hva skjer?

22. januar - 29. januar
Bønneuken for kristen enhet
25. januar 18:00 - 18:45
Festen for den hellige apostelen Paulus omvendelse
26. januar
Festen for den hellige Eystein Erlendsson av Nidaros
Sunget høymesse 18:00.
28. januar
Vietnamesisk nyttår den 28. januar
For menigheten betyr det at det blir messe på vietnamesisk klokken 13:00 og deretter fest frem til...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736