St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English

Torsdag 5. mai: Kristi Himmelfart

Denne høytiden feires på den 40. dag etter at Kristus stod opp fra de døde. På denne dagen fullbyrder Kristus sin frelsesgjerning for menneskeslekten. Kristus farer legemlig opp til himmelen og hans apostler er vitner til det som skjer.[les mer]


Maria kom til Tautra!

Tore Bjørn Skjølsviks statue av Jomfru Maria fra gamle St. Olav domkirke I Trondheim er gitt i gave til Tautra Mariakloster etter biskop Bernt Eidsvigs bestemmelse. Hun ble ønsket varmt velkommen av søstrene lørdag 30. April![les mer]


En riktig god påske ønskes den eritreiske delen av menigheten

Eritreerne - som følger den østlige kalenderen - innledet sist fredag sin påskefeiring med sin særegne, nasjonale liturgi. St. Olav katolske Domsogn kan rose seg av å romme flere titalls nasjonaliteter, og enda flere kulturer. Det gir oss blant annet muligheten til i dag å kunne ønske våre eritreiske venner (og alle som følger den østlige...[les mer]1050-års jubileum for Polens dåp.

I 966 ble Polen kristnet ved at Hertug Mieszco av Polen lot seg døpe og gjorde kristendommen til rikets offisielle religion. Året før hadde han giftet seg med den kristne Dobrawa av Bøhmen. Ved 1000-årsjubileet i 1966 kunne ikke det polske folk feire på grunn av det politiske regimet som var den gang. Derfor feires årets jubileum med stor glede.[les mer]


Programmet for Olsok 2016 er klart

Fredag 29. juli 14:30 er det pontifikalmesse i Nidarosdomen ved biskop Bernt Eidsvig. Nytt i år blir messe i Haltdalen gamle stavkirke på Sverresborg Folkemuseum lørdag 30. juli 11:00. Feiringen på Stiklestad foregår søndag 31. juli, med pontifikalmesse i Stiklestad kirke og påfølgende prosesjon til Olavskapellet.[les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. mai
Messer utenfor Trondheim i mai
I tillegg til de faste messene som står oppført under "Messetider", kommer følgende i...
1. mai - 31. mai
Alle hverdager i mai ber vi Rosenkrans 17.30
   
4. mai 18:00 - 18:45
Vigiliemesse for Kristi Himmelfart
5. mai
Kristi Himmelfart
11:00 høymesse, 16:00 messe på polsk, 18:00 messe på engelsk
6. mai 18:00 - 18:30
Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte
Hver første fredag i måneden er det klokken 16:30 sakramentstilbedelse, etterfulgt av Jesu...
14. mai 18:00 - 18:45
Festen for den hellige apostel Mattias og Pinsevigiliemesse
Denne lørdagen er det også øvelse for konfirmanter i Vår Frue kirke.
15. mai
Pinsedag
Konfirmasjonsmesse i Vår Frue kirke ved biskop Bernt Eidsvig. I alle messer kollekt til nye St....
17. mai 11:00 - 16:00
17. mai-feiring i St. Olav domsogn
Messe kl 11:00 Deretter brunch buffet servert mellom 12:00 og 16:00. Arrangører  er...
22. mai
Festen for Den Hellige Treenighet
25. mai 18:00 - 19:00
Votivmesse for Hellig Olav
Sunget høymesse. Hver siste onsdag i måneden er det votivmesse klokken 18:00, hvor vi ber...
29. mai
Førstekommunion
Messe med førstekommunion kl 13:00 i St. Olav interimkirke.
29. mai
Festen for Kristi hellige Legeme og Blod
31. mai 18:00 - 18:45
Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.