St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Domkirken reiser seg

Byggingen går raskt fremover. Vi kan allerede ane hvordan den nye kirken vil ta seg ut i bybildet. Fra Nidelvas søndre bredd ser vi hvor fint bygget glir inn i omgivelsene ved å være markant, men ikke for dominerende. Sammen med Nidarosdomen vil kirken danne en port inn til byen fra sør. [les mer]


I 2016 faller askeonsdag på den 10. februar

Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag hvor man minnes menneskets dødelighet. I Den katolske kirke inneholder liturgien utdeling av askekors. Askeonsdag er også starten på fasten.[les mer]


Juleforestilling på Birgitta-klosteret.

Lørdag 30. januar hadde den polske gruppen en juleforestilling i Birgittasøstrenes kloster på Tiller.[les mer]Pavens bok rett inn på fjerdeplass på bokhandlernes salgsliste!

Pave Frans' første bok som pave "Guds navn er barmhjertighet" som ble utgitt for en uke siden, gikk rett inn på fjerdeplass på "Boklista".[les mer]


Festen for Sant Niño

Fest for den filippinske helgenen i menighetens lokaler.[les mer]Hva skjer?

10. februar
Onsdag 10. februar: Askeonsdag
Sunget høymesse. Se artikkel om askeonsdag i hovedspalten.
10. februar - 20. mars
Skriftemål i fastetiden
Fra og med askeonsdag og videre hver fredag og helg frem til påske, er det anledning til skriftemål...
12. februar - 4. mars
Korsveisandakt hver fredag i fastetiden
I St. Olav interimskirke fra 18:00 til 18:30.  Korsveisandakt på polsk 19:30
13. februar
Ingen messe på Ørlandet
Ingen messe på Ørlandet 13:30 denne lørdagen. Se notis for 20. februar
19. februar
Økumenisk retrett på Birgittaklosteret
Påmeldingsfrist: 10. februar 2016 Retreaten begynner på fredag kl. 17.30, og avsluttes på søndag...
20. februar
Messer utenfor Trondheim lørdag 20. februar
12:00: Messe på Frøya (engelsk) 13:30: Messe på Ørlandet 17:00: Messe på Løkken Verk (polsk)
21. februar
2. søndag i Fasten. I alle messer kollekt til nye St. Olav domkirke
22. februar 18:30 - 19:00
Festen for Apostelen Peters stol
Les på katolsk.no om denne festen. (Klikk på titelfeltet for denne notisen.)

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.