St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Askeonsdag 1. mars

Askeonsdag innleder fastetiden. Vi blir minnet om vår forgjengelighet , og vårt behov for å vende om. Presten tegner et askekors på den troendes panne og sier "Kom ihu menneske, av støv er du kommet og til støv skal du vende tilbake". Asken kommer fra palmegrener fra fjorårets palmesøndag, som blir brent kort tid før askeonsdag. [les mer]


Nytt menighetsråd i gang!

Torsdag 16. februar ble det nye menighetsrådet konstituert. I henhold til de nye statuttene for menighetsråd i Trondheim Stift, er sogneprest Egil Mogstad menighetsrådets formann. Klaus Andersen ble valgt til protokollfører og sekretær. [les mer]


Bispevisitas for første gang i nye St. Olav Domkirke

Dere teller nå over 6000 katolikker, sa biskop Bernt Eidsvig til en fullsatt St. Olav domkirke søndag 19. Februar. Han gratulerte med den nye vakre kirken på dette sitt andre besøk i St. Olav Domsogn etter at bygget sto ferdig. [les mer]Biskopen hilste den polske delen av menigheten

I messen for den polske delen av menigheten 13.00 hilste biskopen nok en fullsatt kirke. Han uttrykte glede og takknemlighet over at så mange polakker har kommet til Norge de siste årene.[les mer]


Katolsk forum 28. februar: "Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker i Trondheim"

Arkeolog Anna Petersén forteller om utgravingen av Klemenskirken. Tidspunkt: 19:00. Sted: kirkens møtelokaler[les mer]Hva skjer?

1. februar - 28. februar
Messer utenfor Trondheim i februar
I tillegg til de faste messene som står oppført under "Messetider", kommer følgende...
26. februar
Messe på kroatisk søndag 26. februar
Tidspunkt for messen er 16:30. Det er adgang til skriftemål før messe, og samling i Atriet etter...
26. februar
Messe på vietnamesisk 26. februar
Tidspunkt for messen er 15:00.
28. februar 19:00 - 21:00
Katolsk forum tirsdag 28. februar 19:00
Tema:"Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker i Trondheim" ved arkeolog Anna...
1. mars
Askeonsdag
8. mars 18:45 - 20:30
Møte i menighetsrådet

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736