St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Høytiden for den hellige Johannes Døperens fødsel

Kirken feirer i løpet av det liturgiske år tre fødselsfester. Kristi fødsel, Marias fødsel og Johannes Døperens fødsel. Johannes Døperen som var et halvt år eldre enn Jesus, var alt før sin fødsel utpekt til å være Jesu forløper og berede veien for ham. Kirken lærer at Johannes av den grunn ble født med frihet fra arvesynden. [les mer]


En ny tradisjon i St. Olav domsogn?

Dette frister til gjentagelse, sier sogneprest Egil Mogstad etter en på alle måter vellykket menighetstur til Tautra Mariakloster. På bussen delte P. Egil av sin rike kunnskap om katolske steder i Trondheim og omegn, og det ble en tur innom Logtun kirke på Frosta med det spesielle alterbildet fra 1655 som fremstiller Marias bebudelse.[les mer]


Referat fra møtene i menighetsrådet

Har du lyst til å følge med på hva som skjer i menighetsrådet? Bruk menyknappen «menighetsrådet» i venstre sidemeny, der finnes både sakslister og referater fra møtene. Denne siden er oppdatert til enhver tid, og referater blir lagt ut så snart redaksjonen har fått dem. Siste nytt er referat fra møtet 30. mai. [les mer]Konsert gitt av Domkantorei Köln ga 8278 kroner til nye St. Olav domkirke!

Fredag 25.mai holdt koret fra Kölnerdomen gratis konsert i St. Olav domkirke. Koret ønsket med dette å bidra til vår nye kirke, og publikum ble oppfordret til å gi en gave, liten eller stor, ved utgangen. [les mer]


Se bildene fra Førstekommunion 2018

På treenighetssøndag, med strålende sol over St. Olav domkirke, mottok 50 barn sin første kommunion. [les mer]Hva skjer?

23. juni
Johannes Døperens fødsel. Vigilien
18:00 Messe
24. juni
Johannes Døperens fødsel. Høytid
9:00 Fromesse på latin. 11:00 høymesse. 13:00 messe på polsk. 15:00 messe på vietnamesisk
24. juni
Messe på vietnamesisk kl. 15:00
25. juni - 19. august
Menighetskontorets åpningstider sommeren 2018
I forbindelse med ferieavvikling og skoleferie vil menighetskontoret ha endrede åpningstider i...
29. juni
Festen for de hellige apostler Peter og Paulus.
6. juli
Fredag 6. juli: Votivmesse for Jesu Hjerte
16:30 Sakramental tilbedelse. 17:30 Jesu Hjerte andakt. 18:00 Votivmesse.  
27. juli
Fredag 27. juli: Olsokfeiring dag 1.
18:00 Høytidelig åpningsmesse i St. Olav domkirke. Etter dette åpent hus i...
28. juli
Lørdag 28. juli: Olsokfeiring dag 2.
10:00 Tur til Stiklestad og Tautra Mariakloster. 14:00 Prosesjon fra Teglverket til Stiklestad...
29. juli
Søndag 29. juli: Høytiden for Hellig Olav, Norges vernehelgen, konge og martyr.
9:00 Lest messe (latin) i St. Olav domkirke. 11:00 Olsokforedrag, St. Olav menighetssenter. 14:30...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no