St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Kommer erkeengelen Mikael til Mikkelsmesse den 29. september?

Ved skriftestolen i St. Olav domkirke kan vi nå se en stor steinsokkel, og mange spør seg hvorfor den står der. Den venter på en statue av St. Mikael, forteller sogneprest Egil Mogstad. Det er en gammel og nedslitt statue i tre fra 1600-tallet, som venter på å bli restaurert og utviklet.[les mer]


Menighetsfest lørdag 22. september!

20 tyske katolikker fra Bonifatiuswerk kommer på besøk til St. Olav menighet, og i den anledning blir det menighetsfest etter messen på engelsk lørdag kveld. Det blir mat og underholdning fra forskjellige grupper i menigheten, samt loddsalg. Pris 150 per person gjelder mat, drikke kommer i tillegg. [les mer]


Tre intervjuer med P. Olav Müller i gratis hefte!

Dordi Glærum Skuggevik har intervjuet p. Olav i perioden 2016-2017, og slik henvender han seg til oss antakelig for aller siste gang. Han ble født i Trondheim den 18. april 1924, og er dermed i sitt 95. år [les mer]Dekret fra Den apostoliske stol

Biskop Bernt Eidsvig har søkt Den apostoliske stol om flytting av minnedagen for den hellige Marta i egenkalenderen for Trondheim Stift fra 29. til 28. juli. Dette for å unngå konflikt med feiringen av Hellig Olav. Svar er kommet i form av følgende dekret:[les mer]


14. September: Festen for korsets opphøyelse

I vår Herre Jesu Kristi kors er all vår ros. I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. Ved ham er vi frelst og fridd ut (Introitus).[les mer]Hva skjer?

21. september
Festen for den hellige apostelen og evangelisten Matteus.
18:00 Høymesse. Et lys vil være tent på apostelens søyle i St. Olav domkirke hele denne dagen.
22. september 19:30 - 23:59
Menighetsfest
 Menighetsfest med underholdning og mat. Alle inntekter går til rehabilitering av det gamle...
29. september
Mikael, Gabriel og Rafael, erkeengler. Fest
11:00 Høymesse.
4. oktober
Frans av Assisi. Minnedag.
12. oktober - 14. oktober
Relikvier av Sta Therese av Lisieux og hennes foreldre i St. Olav Domkirke.
Se egen nyhetssak om dette. Se fullstendig program.
18. oktober
Festen for den hellige evangelisten Lukas
28. oktober
Festen for de hellige apostlene Simon og Judas
11:00 Høymesse. To lyser vil være tent på apostlene søylene i St. Olav domkirke hele denne...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no