St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Besøk fra Vatikanet til Olsok!

Biskop Paul Tighe, som er sekretær i Det pavelige råd for kultur, kommer for å delta i årets Olsokfeiring. Han var allerede invitert til Oslo av Kulturdepartementet, og takket ja da biskop Bernt Eidsvig inviterte ham til Trondheim og Stiklestad for å feire Hellig Olav etter besøket i departementets regi. [les mer]


Olavsalteret er vigslet

Etter høymessen 25. juni ble det tredje av i alt fire alter i St. Olav domkirke vigslet av biskop Bernt Eidsvig. (De to som er viglset tidligere er høyalteret og Mariaalteret, mens dåpsalteret fremdeles gjenstår.)[les mer]


Olsokbrosjyrer på flere språk!

Under menyknappen ”Olsok 2017” ligger nå brosjyrer på norsk, engelsk, tysk, og polsk. Der finner du også påmeldingsskjema til de arrangementene som krever påmelding. Legg merke til at middag på Stiklestad etter pontifikalmessen er 17:20 i år. Spelet begynner rett etter middagen (19:00), altså ingen ventetid.Forflytninger i Trondheim Stift

P. Grzegorz Orkisz løses fra sitt embede som sogneadministrator i St. Eystein menighet, Kristiansund, f.o.m. 01.08.2017. F.o.m. samme dato utnevnes p. Dominic Nguyen Van Thanh til sogneadministrator i St. Eystein menighet, Kristiansund. [les mer]


Høytiden for den hellige Johannes Døperens fødsel

Kirken feirer i løpet av det liturgiske år tre fødselsfester. Kristi fødsel, Marias fødsel og Johannes Døperens fødsel. Johannes Døperen som var et halvt år eldre enn Jesus, var alt før sin fødsel utpekt til å være Jesu forløper og berede veien for ham. Kirken lærer at Johannes av den grunn ble født med frihet fra arvesynden. [les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. august
Ingen messe på tamil i mai-august
1. juni - 30. juni
Messer utenfor Trondheim i juni
Messer utenfor Trondheim i juni (se også under "Messetider" på venstre side) Lørdag...
29. juni 18:00 - 18:45
Festen for de hellige apostler Peter og Paulus
Høymesse 18:00
1. juli - 31. august
Ingen messe på polsk utenfor Trondheim juli-august
1. juli - 27. august
Søndagsmesser i juli og august
I juli og august vil det være kun tre messer på søndager:9:00 - Fromesse på latin11:00 -...
8. juli
Minnedag for den hellige Sunniva av Selja og hennes ledsagere
Hvert år feirer Den katolske kirke Seljumannamesse i ruinene av benediktinerklosteret som ble reist...
23. juli
Festen for den hellige Birgitta, vernehelgen for Europa
25. juli
Festen for den hellige apostelen Jakob
Høymesse 18:00
27. juli
Åpningsmesse for Olsok 18:00 i St. Olav katolske domkirke
19:30 Åpent hus i St. Olav domkirkes menighetsenter, Schirmers gt.1
28. juli
Fredag 28. juli: av dagens olsok-program
10:00 Messe. 14:00 "Vandring i byen med Olav". 18:00 1. Vesper. 19:30 Åpent hus....
29. juli
The Solemnity for Olav, king and martyr, the patron saint of Norway
9 am: Pontifical laudes and crowning of the St. Olav statue in St Olav domkirke11 am: Olsok lecture...
30. juli
Sunday July 30th: To Stiklestad via Munkeby Maria Monastry
See program for more info

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no