St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Gikk du glipp av intervjuet med biskop Bernt Eidsvig?

I Dagsnytt atten fredag 20. februar ble biskopen intervjuet av Anne Grossvold om problemene rundt registrering av katolikker i Norge. Slik saken nå har utviklet seg finner vi det ikke riktig å kommentere den her på nettsiden. Vi regner med at våre lesere vil følge med i media og på katolsk.no i tiden fremover.[les mer]


Håndlagede rosenkranser med ferskvannsperler fra Filippinene!

Vår primus motor når det gjelder fundraising til nye St. Olav domkirke er uten tvil Isabel Bjørnaas. Hun har mange spennende planer i så måte. Akkurat nå tilbyr hun vakre håndlagede rosenkranser fra hjemlandet Filippinene.[les mer]


Paven støtter byggearbeidet

Det ble en vellykket presentasjon av byggeprosjektet i møte med pave Frans. Våre utsendte er vel hjemme igjen, strålende og oppglødde.[les mer]Registrering av katolikker i Norge

Det har vært en del problemer med registreringen av katolikker i Norge. Biskop Bernt og vår sogneprest Dom Albert ber derfor alle som har registrert seg etter 2010 om å registrere seg på nytt. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av rutinene, kirkerettslig og etisk.[les mer]


Fastebudskap fra sogneprest dom Albert Maczka

Askeonsdag kom vi til kirken for å få tegnet askekorset på pannen, og dette markerer fastetidens begynnelse. I de neste 40 dager skal vi forberede oss til Triduum Sacrum og møtet med den oppstandne Kristus. [les mer]Hva skjer?

10. desember - 1. april
Provisorisk bokhandel i menighetslokalet
Katolsk almanakk for 2015 og div. annet kan kjøpes etter høymessen hver søndag i...
20. februar - 3. april
Korsveisandakt hver fredag i fastetiden
I St. Olav interimskirke fra 18:00 til 18:30 
20. februar - 3. april
Skriftemål i fastetiden
Hver fredag fra 17:00 til 18:00 er det mulighet for skriftemål. Man kan også gjøre avtale med en av...
3. mars 19:15 - 21:00
Troskurs/voksenkatekese
ved p. Egil Mogstad
13. mars - 15. mars
Katolsk retrett 13.-15. mars
Det er fortsatt ledige  plasser, og derfor mulig å melde seg på til katolsk retrett i...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.