St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Den hellige pave Johannes Paul II på plass i Trondheim!

Det er en stor begivenhet i Trondheim by sin historie at en katolsk helgen fra vår tid har fått en plass oppkalt etter seg, godkjent av offentlig myndighet. Vi har møtt bare velvilje fra kommunalt hold, sa sogneprest Egil Mogstad da han fortalte om prosessen med å få plassen foran St. Olav domkirke oppkalt etter Pave Johannes Paul II, til minne...[les mer]


Vår diakon Paul Opata

Som nevnt i kunngjøringer i kirken, vil vår diakon Paul, i likhet med prestene, stå til disposisjon for de som ønsker sykekommunion, personlige samtaler, husvelsignelse og annet. Ta gjerne kontakt direkte med Paul om det er noe du ønsker.[les mer]


Katolsk forum 31. oktober: Thomas-kristne i Sør-India

Foredrag ved Mathew Kuttivadakkethil Avarachen. Vi kjenner Mathew som ministrant i høymessen på søndager. Han er fra Kerala, en delstat i India, der kristendommen har eksistert siden apostelen Thomas kom dit i det første århundret. Mathew tilhører en av de 23 særkirkene i Den katolske kirke, den syro-malankariske kirken i India.[les mer]Søndag 22. oktober feires Verdensmisjonssøndagen 2017.

All kollekt går denne dagen til Missios virksomhet for verdensmisjonen. Missio er det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse.[les mer]


Innvielse av Johannes Paul IIs plass

Onsdag 11. oktober 17:30 vil biskop Bernt Eidsvig innvie plassen foran St. Olav domkirke, og den vil offisielt få navnet Johannes Paul IIs plass etter pavens besøk i Trondheim i juni 1989. 18:00 blir det votivmesse for den hellige Johannes Paul den andre, og etter messen mottagelse med servering i menighetslokalet. [les mer]Hva skjer?

1. oktober - 31. oktober
Oktober er rosenkransmåned
I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen hver dag kl.17:30 hele måneden. Les mer
1. oktober - 31. oktober
Messer utenfor Trondheim i oktober
Messer utenfor Trondheim i oktober (se også under "Messetider" på venstre side) Søndag...
21. oktober
Eritreisk liturgi 14:30
Eritreisk liturgi fra 14:30 til 16:30, med påfølgende samling i Foreningslokalet
21. oktober
10:30-14:00: Katekese for førstekommunion og for gruppen 10 til 13 år.
     
22. oktober
Verdensmisjonssøndagen 2017
Kollekt i alle messer går til Missios virksomhet for verdensmisjonen. Les mer
24. oktober
Troskurs høsten 2017 starter opp 24.10. 18:45
Se også "Troskurs" i venstre spalte.    
28. oktober 18:00 - 18:30
Festen for de hellige apostler Simon og Judas
Høymesse 18:00. Rosenkrans 17:30
1. november 18:00 - 18:45
Allehelgensdag
18:00 Høymesse. 19:30 Messe på polsk.
2. november
Allesjelersdag
11.00:  Velsignelse av graver på Stavne kirkegård: 18.00: Rekviem-messe (boks med navn på...
9. november 18:00 - 18:30
Laterankirkens vigselsfest
Laterankirken (San Giovanni in Laterano) er bispedømmet Romas katedral, og dermed pavens sete...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no