St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Viktig nytt om medlemsregistreringssaken!

Oslo katolske bispedømme leverte den 24. august en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må betale tilbake 40 millioner av statlige tilskudd. Konklusjonen fra OKB støttes av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett.[les mer]


Støtt Caritas sitt arbeid for å hjelpe flyktningene i Europa, gi til web-sidens digitale innsamlingsbøsse!

Søndag 30 august fikk vi ingen preken fra pater Egils hånd. I stedet leste han opp et særdeles viktig brev fra biskopene der de oppfordrer oss alle til å gi økonomisk støtte til Caritas sitt arbeid for å hjelpe alle de desperate menneskene som nå strømmer inn i Europa på¨flukt fra krig og ødeleggelse. [les mer]


Har du gått over streken?

Mange lurer på hva de lysende oransje strekene langs den labyrintiske inngangen til St. Olav interimkirke betyr. P. Egil kan fortelle at det er ny tomtegrense som er merket opp av Trondheim kommune. [les mer]Votivmesse for Hellig Olav

Onsdag 26. august var starten på en ny tradisjon, der vi feirer Hellig Olav og ber om hans forbønn hver siste onsdag i måneden. Biskop Bernt Eidsvig har gitt den nødvendige tillatelsen, kunne p. Egil fortelle. Unntak er når festdager i henhold til Missale Romanum faller på en onsdag. [les mer]


En stor dag for St. Olav menighet!

Torsdag 29. oktober skal arbeidet med nye St. Olav domkirkekirke være kommet så langt at det er klart for grunnstensnedleggelse. Samme dag skal p. Egil Mogstad innsettes som sogneprest i St. Olav menighet, og p. Ole Martin Stamnestrø innsettes som generalvikar for Trondheim Stift. [les mer]Hva skjer?

31. august 17:15 - 18:30
Møte for førstekommunikantenes foreldre
Sted: Menighetslokalet, Schirmersgt. 1.
2. september 17:00 - 17:30
Første undervisningskveld for konfirmantene
Flere detaljer på siden Konfirmant i menyen til venstre. Følg med der dersom du er konfirmant...
4. september 17:00 - 19:00
Tilbedelse av sakramentet og votiv messe hver fredag
Bare en påminnelse om at hver fredag kl.17:00 i St. Olav interimkirke er det Tilbedelse av...
8. september 19:15 - 21:00
Troskurs/Voksenkatekese
For voksne som vil vite mer om katolsk tro eller som vurderer å konvertere holder vi troskurs hvert...
19. september 13:00 - 15:00
St. Olavs løp for barn
Lørdag 19. september arrangerer menighetsrådet barnas løp til inntekt for nye St. Olav domkirke....

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.