St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English

St.Olav, vår venn i himmelen, be for oss!

Vi har en venn i himmelen, det er St.Olav. Han er Norges apostel - la oss forkynne det glade budskap. Han er en stridsmann for Kristus - la oss stride for Guds rikes utbredelse. Han er avguderiets fiende - la oss kjempe mot det som vil dra oss bort fra Kristus.[les mer]


Vigsling av de nye kirkeklokkene fredag 29. klokken 10:00

En stor brikke falt på plass når det gjelder ferdigstillingen av den nye kirken mandag ettermiddag.Da ankom nemlig 1,3 tonn kirkeklokker - 6 i tallet - hvorav den største alene veier 500 kilo. Klokkene er produsert i Krakow, Polen, og skal vigsles ved Biskopen 29. juli, klokken 10.00.[les mer]


La oss feire Hellig Olav!

Jeg vil oppfordre alle i St. Olav menighet til å slutte opp om årets Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad, sier sogneprest Egil Mogstad. Tidebønnene og pontifikalmessen i Nidarosdomen, messen i stavkirken på Sverresborg, og ikke minst pilegrimsferden til Stiklestad med messe i Stiklestad kirke, er viktige begivenheter som kaller på vår...[les mer]Olsokforedraget: "En barmhjertig Gud - til alle tider den samme?"

Pave Frans har utropt 2016 som barmhjertighetens år, og Guds barmhjertighet står i fokus gjennom hele året. I sitt foredrag fredag 29. juli 11:00 vil stiftskapellan i OKB Øystein Lund ta oss med inn i bibelske tekster som viser ulike sider av dette temaet. Han vil også gi eksempler på hvordan barmhjertighet er blitt oppfattet...[les mer]


Brosjyrer om Hellig Olav på mange språk

(Nytt: brosjyrene er også tilgjengelige her på nettsiden) Den nasjonale Olsok-kommisjonen har  gitt ut en informativ brosjyre om de viktigste hendelsene i kong Olav Haraldssons liv på 8 språk, forteller leder for Olsokkommisjonen Unn Madsø. Vi ser det som viktig at katolikker som kommer fra andre land også skal få kunnskap om kong Olav...[les mer]Hva skjer?

4. juli - 31. august
Ingen messer utenfor Trondheim i juli eller august, heller ingen messer på engelsk.
28. juli - 31. juli
Den katolske kirkes Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad
Fra torsdag 28. juli til søndag 31. juli. Brosjyre med detaljert program finnes på...
5. august 18:00 - 18:30
Votivmesse for Jesu Hjerte
16.30: Tilbedelse, 17.30: Jesu Hjerte-andakt
6. august 10:00 - 11:00
Festen for Herrens Forklarelse
(Legg merke til tidspunkt for denne messen lørdag 6. august 10:00.) Herrens Forklarelse er et...
7. august
Kollekt ved utgangen av alle messer for Maco, Philippinene
10. august 18:00 - 18:45
Festen for den hellige Laurentius, diakon og martyr
15. august 11:00 - 12:00
Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen
I Den katolske kirke er det en trossannhet at da Marias liv her på jorden var slutt, tok Gud henne...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.