St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

St.Olav, vår venn i himmelen, be for oss!

Vi har en venn i himmelen, det er St.Olav. Han er Norges apostel - la oss forkynne det glade budskap. Han er en stridsmann for Kristus - la oss stride for Guds rikes utbredelse. Han er avguderiets fiende - la oss kjempe mot det som vil dra oss bort fra Kristus.[les mer]


Feiringen av Olsok 2017 er i gang!

Med en messe til Den Hellige Ånd, åpnet årets olsokfeiring i St. Olav domkirke i Trondheim torsdag 27. juli.Sogneprest Egil Mogstad uttrykte på alles vegne glede og takknemlighet over å få feire Olsok i ny kirke etter to års ”eksil” under byggeprosessen. [les mer]


La oss feire Hellig Olav!

Jeg vil oppfordre alle i St. Olav menighet til å slutte opp om årets Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad, sier sogneprest Egil Mogstad. Åpningsmessen i vår nye domkirke, tidebønnene og Olsokmessen i Nidarosdomen og ikke minst pilegrimsferden til Stiklestad med messe i Stiklestad kirke, er viktige begivenheter som kaller på vår deltagelse,...[les mer]Fullt på bussen til Stiklestad 30. juli

Olsok-komiteens leder Unn Madsø melder at man ikke kan ta imot flere påmeldinger til bussturen til Stiklestad.


Avbud til Olsok

Det har ikke lyktes Olsok-komiteen å finne noen erstatter for biskop Paul Tighe som måtte melde avbud til Olsok og den pontifikale høymessen på grunn av benbrudd. Vår egen biskop Bernt Eidsvig er gjest på Orknøyene under 900-årsfeiringen av den hellige Magnus Orknøyjarl. [les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. august
Ingen messe på tamil i mai-august
1. juli - 31. august
Ingen messe på polsk utenfor Trondheim juli-august
1. juli - 31. august
Ingen messe på engelsk i juli og august
Det vil dessverre ikke være messe på engelsk i juli eller august. Følg med under...
2. juli - 27. august
Søndagsmesser i juli og august
I juli og august vil det være kun tre messer på søndager:9:00 - Fromesse på latin11:00 -...
29. juli
Høytiden for Olav, konge og martyr og vernehelgen for Norge
9:00 - Laudes og kroning av Olavsstatuen i St. Olav domkirke11:00 - Olsokforedrag ved Eirik A...
30. juli
Søndag 30. juli: til Stiklestad via Munkeby Mariakloster
Se programmet for mer info      
3. august 18:00 - 18:45
Translatio Sancti Olavi
I messen denne dagen minnes vi hellig Olavs skrinlegging etter at kisten hans ble gravd opp fra...
6. august
Festen for Herrens forklarelse
Denne søndagen feirer vi  høydepunktet i Kristi offentlige liv, som startet med dåp og...
10. august 18:00 - 18:45
Festen for den hellige Laurentius, diakon og martyr

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no