St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Registrering av katolikker i Norge

Det har vært en del problemer med registreringen av katolikker i Norge. Biskop Bernt og vår sogneprest Dom Albert ber derfor alle som har registrert seg etter 2010 om å registrere seg på nytt. Du kan enten bruke skjema som ligger bak i St. Olav Kirke, eller gjøre det elektronisk via katolsk.no.[les mer]


Apostelen Paulus' omvendelse - en av de viktigste hendelser i kirkens historie.

Vi feirer den 25. januar at han på vei til Damaskus for å forfølge de kristne der, ble blindet av et plutselig syn og en himmelsk røst som talte til ham. "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" Saul spurte: "Hvem er du, Herre?" Og den annen svarte: "Jeg er Jesus, han som du forfølger. Reis deg nå og gå inn i byen, der skal du få vite hva du skal...[les mer]


26. januar: Den hellige Eystein, fest i Trondheim stift

Vi kjenner Eystein best som kirkebygger. Uten han ville vi ikke hatt Nidarosdomen! Sommeren 1229 ble han erklært for helgen av Norges forsamlede biskoper og skrinlagt. Etter eget ønske ble han gravlagt i Kapittelhuset i Nidarosdomen. [les mer]Hva skjer?

1. desember - 15. februar
Nye St. Olav domkirke: Se fire nye tegninger i albumet under menyknappen i venstre spalte
Nye St. Olav Domkirke, bildealbum.
10. desember - 1. april
Provisorisk bokhandel i menighetslokalet
Nå er katolsk almanakk for 2015 kommet, forteller Per Albert Vold som har ansvaret for St. Eystein...
9. januar - 31. desember
Nytt: oppdatert liste over messer i St. Olav under menyknappen Messetider!
2. februar
Frist for påmelding til katolsk retrett i Birgittaklosteret.
Se egen nyhet om dette på nyhetsoversikten som du finner ved å gå inn på "nyheter" ...
10. februar 19:15 - 21:00
Troskurs/voksenkatekese
ved p. Egil Mogstad
17. februar 19:15 - 21:00
Troskurs/voksenkatekese
ved p. Egil Mogstad
24. februar 19:15 - 21:30
Katolsk forum
Bjørn Are Davidsen: Den lyse middelalderen  Tirsdag 24. februar kl...
3. mars 19:15 - 21:00
Troskurs/voksenkatekese
ved p. Egil Mogstad

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.