St. Olav menighets segl

St. Olav katolske menighet, Trondheim

Norsk
English

Katolsk forum 4.november: Roma - den evige stad

Arkitekt Arne Gunnarsjaa, tidligere domkirkearkitekt, har bodd mange år i Roma og kjenner byen ut og inn. Han deler gjerne sin kunnskap og sine opplevelser med andre, og mange av oss har hatt gleden av hans bok "Roma i små porsjoner" som guide på våre vandringer.[les mer]


Olavsrelikvie på plass i katedralen i Rouen

Under den offisielle fransk/norske pontifikalmessen i Notre Dame de Rouen søndag 19. oktober ble en Olavsrelikvie overrakt av biskop Bernt Eidsvig fra Den katolske kirke i Norge til Domkirken i Rouen ved erkebiskop Jean CharlesDescubes. Se video med intervju på fransk med p.Egil Mogstad og erkebiskopen av Rouen i forbindelse med overleveringen....[les mer]


Hellig Olavs minnestein henger nå i krypten i Notre Dame de Rouen.

Steinen er en gave fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i samarbeid med Den katolske kirke og Den norske kirke. [les mer]Julemesse søndag 16. november etter 11-messen til inntekt for ny kirke

Har du noe å bidra med som kan selges på julemessen? Hver søndag fremover vil det stå kurver i St. Olav interimskirke der menigheten kan legge sine bidrag - gjerne noe man har laget selv. Det fins mange håndarbeidstalenter i vår menighet, og flere har allerede meldt fra at de vil lage ting til julemessen. [les mer]


Ortodoks kapell på Stiklestad!

16.oktober ble en merkedag på Stiklestad! Et russisk-ortodoks kapell ble innviet, og dermed finnes det tre kirkelige bygg på Stiklestad til ære for hellig Olav: En luthersk kirke, et katolsk og et ortodoks kapell. Hellig Olav er en viktig helgen i den ortodokse kirken. Ikke bare var han en del av den udelte kirke før Det store skisma i 1054; han...[les mer]Hva skjer?

1. november
Allehelgensdag lørdag 1.november
Ordinær messe kl 11:00,  høymesse kl 18:30 og polsk messe kl 16:00. Les mer om...
2. november
Allesjelersdag, søndag 2. november
Høymesse kl 11. Andre messetider kan finnes under menyknappen "Messetider" i...
3. november
Ungdoms- og studentmesse mandag 3. november
Tidspunkt: 18:30. Etter messen blir det sakramentsandakt.    
4. november 19:30 - 21:30
Katolsk forum: Roma - den evige stad
Foredrag ved arkitekt Arne Gunnarsjaa, tidligere domkirkearkitekt. Sted:...
11. november 19:15 - 21:00
Troskurs/voksenkatekese ved p.Egil Mogstad
Sted: Menighetslokalet i St. Olav interimskirke. Det blir også...
16. november 12:30 - 14:00
Julemesse etter 11-messen søndag 16.november
Se eget nyhetsoppslag.
5. desember 19:30 - 22:00
Førjulsfest og julekonsert til inntekt for ny kirke
Sted: menighetslokalet, St.Olav interimskirke. Det blir fremføring av julesanger fra mange...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Kontortid: tirsdag  - torsdag kl 12:00 til 17:00.
Tlf: 73 52 12 14. 

Sognepresten: trondheim [krøll] katolsk.no.
Nettredaksjonen: web [krøll] trondheim.katolsk.no.