St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Ingen messe på engelsk i juli og august

Dato: 1. juli
Sluttdato:  - 31. august

Det vil dessverre ikke være messe på engelsk i juli eller august. 
Følg med under "Messer" (venstre spalte) eller i nyhetsspalten (denne spalten) om når vi starter opp igjen med messer på engelsk.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no