St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Sakramental tilbedelse, Jesu Hjerte-andakt og Votivmesse for Jesu Hjerte

Dato: 1. september

16.30: sakramental tilbedelse, 17.30: Jesu Hjerte-andakt, 18.00: Votivmesse – Jesu Hjerte

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no