St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Angående lørdagsmessene og messer på engelsk ut 2017

Dato: 2. september
Sluttdato:  - 14. oktober

Det er fremdeles litt usikkerhet rundt når vi får vår nye prest. Derfor blir det en endring i messene i St. Olav domkirke ut dette året:
fra og med lørdag 9.09/ søndag 10.09 blir søndagsmessen på lørdager kl. 18.00 lest på engelsk, og det blir ingen messe søndag ettermiddag kl. 18.00.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no