St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

OBS: dato for neste møte for konfirmantene.

Dato: 4. september
Sluttdato:  - 14. september

Neste møte for konfirmantene er onsdag 13. september kl. 17.00 (ikke onsdag 6. september som det står i introduksjonsskrivet)!

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no