St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Dato: 8. desember
Starttidpunkt: 18:00

I Den katolske kirke er det en trossannhet at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hun ble unnfanget i mors liv. Les mer

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no