St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Lectio Divina med sakramentstilbedelse hver onsdag på norsk og engelsk

Dato: 24. januar
Sluttdato:  - 28. mars

Diakon Paul vil lede Lectio Divina (bibelstudier) hver onsdag med start 24. januar, gjennom fasteperioden og frem til 28. mars. Fokus vil være på St. Peters karakter og personlighet: fra å være en enkel fisker, til en disippel, til en forræder og deretter leder for apostlene. På en meditativ måte skal vi spore opp karakterene og opplevelsene til St. Peter i alle de fire evangeliene fra hans kall og frem til det å bli den øverste leder av Kirken, ved Jesus Kristus selv"

Tidspunkt: 6:40-8:00

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no