St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Katolsk Forum

Dato: 24. april
Starttidpunkt: 19:00

Professor og komponist Wolfgang Plagge foreleser over temaet "Katolsk musikksymbolikk i et tusenårsperspektiv"

Sted: St. Olav domkirke, Schirmers gate 1, menighetslokalet.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no