St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Fredag 16. november 19.00: Orgelkonsert i St. Olav domkirke

Dato: 16. november

Gratis inngang, men gaver til rehabilitering av vårt gamle menighetslokale er kjærkomment. Se egen nyhet om konserten.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no