St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Festen for Herrens dåp

Dato: 13. januar

09.00 Fromesse (latin)
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no