St. Olav menighets segl

St. Olav Catholic Cathedral Parish, Trondheim

Norsk
English
Polski
11.07.2018

This year's Olsok Lecture by Dom Erik Varden

(The lecture will be held in Norwegian.) Tanken på å påtvinge andre vår tro, er oss fjern i våre dager.Vi har liten sans for en sammenblanding av religion og statsmakt.Hvordan forholder vi oss så til Olavs kristningsverk? Berører Olsok i det hele tatt noe håndfast og allmengyldig i vårt folks egenart? Hva slags oppgave står Olavsarven for i vår samtid?


Dom Erik Varden and the statue of St. Olav in St. Olav Cathedral, Trondheim, by Theodor With

Dette er spørsmål som ligger til grunn for årets Olsok-foredrag ved Dom Erik Varden,abbed i det engelske cistercienserklosteret Mount Saint Bernard.


 

 


Possible translation delays

Please note that due to busy schedules there might be delays in translations. We apologize for any inconvenience this may cause.

St. Olav Catholic Parish
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Phone: 73 80 87 50
E-mail: trondheim [at] katolsk.no

trondheim [at] katolsk.noBank account: 4200 59 64088
New St. Olav church: 4200 36 09736

The parish Facebook page (in Norwegian)

Parish priest:

Egil.Mogstad [at] katolsk.no
73 80 87 51 (Office)
995 65 587 (Mobile)

Web editors:

web [at] trondheim.katolsk.no