St. Olav menighets segl

St. Olav Catholic Cathedral Parish, Trondheim

Norsk
English
Polski
11.07.2018

This year's Olsok Lecture by Dom Erik Varden

(The lecture will be held in Norwegian.) Tanken på å påtvinge andre vår tro, er oss fjern i våre dager.Vi har liten sans for en sammenblanding av religion og statsmakt.Hvordan forholder vi oss så til Olavs kristningsverk? Berører Olsok i det hele tatt noe håndfast og allmengyldig i vårt folks egenart? Hva slags oppgave står Olavsarven for i vår samtid?


Dom Erik Varden and the statue of St. Olav in St. Olav Cathedral, Trondheim, by Theodor With

Dette er spørsmål som ligger til grunn for årets Olsok-foredrag ved Dom Erik Varden,abbed i det engelske cistercienserklosteret Mount Saint Bernard.


 

 


St. Olav Catholic Parish
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Phone: 73 80 87 50
E-mail: trondheim [at] katolsk.no

trondheim [at] katolsk.noBank account: 4200 59 64088
New St. Olav church: 4200 36 09736

The parish Facebook page (in Norwegian)

Parish priest:

Egil.Mogstad [at] katolsk.no
73 80 87 51 (Office)
995 65 587 (Mobile)

Web editors:

web [at] trondheim.katolsk.no