St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English

Troskurs for voksne

Troskurs for voksne som vil vite mer om katolsk tro eller som vurderer å konvertere, avholdes hvert semester. Faste kursdager er tirsdag og starttidspunkt er 18:45.
Sted er menighetslokalene (samme inngang som til bokhandelen). 

Følg med i høyre spalte på forsiden for dato for oppstart, kurskvelder som utgår, samt andre endringer som måtte komme etterhvert. 

(Kursstart vinteren/våren 2018 var 6. februar. Det ble deretter holdt kurs hver tirsdag fremover, til og med 20 mars. 
Unntak vil være de tirsdagene det er foredrag i Katolsk Forum. Dette vil bli varslet på foregående kurs og annonsert på menighetens nettside under "Hva skjer".)

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [at] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [at] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [at] trondheim.katolsk.no