Olsok 2017

Den katolske kirkes nasjonale
olsokfeiring i Trondheim.
Fotograf der annet ikke er
oppgitt: Jan Erik Kofoed.