St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Olavsfrontale og krusifiks til St. Olav domkirke

En votivmesse til hellig Olav helt utenom det vanlige fikk vi oppleve fredag 19.mai, da to dominikanersøstre fra Katarinaklosteret i Oslo overrakte et Olavsfrontale og en restaurert utgave av vårt gamle krusifiks. Blant søstrene finnes dyktige fagfolk både når det gjelder ikonmaling og restaurering.[les mer]


Fredag 19 mai: Votivmesse og overrekkelse av gaver

18:00 blir det votivmesse for Hellig Olav i anledning av besøk fra Katarinahjemmet – de apostoliske dominikanerinnene i Oslo. Priorinne sr. Anne Bente Hadland og sr. Dana Benedicta Pawlowicz kommer med gaver til vår kirke: et Olavsfrontale og en korsvei, malt av sr. Else-Marie Norland, som planlegges brukt i kapellet som skal innredes i kirkens...


Nyrestaurert skriftestol på plass

Vår franske skriftestol har funnet sin plass ved den ene langveggen. Den ble gitt oss i gave av prestene og menigheten i Dol-de -Bretagne, som ønsker å knytte spesielle vennskapsbånd med oss i St. Olav katolske domsogn. [les mer]17. mai fest i St. Olav domkirke!

I anledning grunnlovsdagen ønskes alle hjertelig velkommen til en feiring etter messen 12:00. Fra 13:00 serveres det sodd og pølser med brød i menighetssenteret. Til dessert er det vaniljeis med sjokoladesaus. Billett koster kr 150 for voksne og kr 20 for barn. Drikke er ikke inkludert, men kan kjøpes. [les mer]


Nye ministranter under opplæring

På den første søndagen i Mariamåneden mai var det mange ministranter i høymessen, noen med lang erfaring og noen nye. Etter at katekese for barn mellom 10 og 13 år startet opp under ledelse av Bernadette Fuglem, er det flere barn som ønsker å lære ministrering. [les mer]Hva skjer?

1. mai - 31. mai
Messer utenfor Trondheim i mai.
I tillegg til de faste messene som står oppført under "Messetider", kommer følgende...
1. mai - 31. august
Ingen messe på tamil i mai-august
28. mai
Messe på vietnamesisk 15:00, på kroatisk 16:30
31. mai
Neste menighetsrådsmøte er 31. mai kl. 18:45
31. mai 18:00 - 18:30
Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Høymesse.
4. juni
Pinse og konfirmasjon
11:00 - Høymesse og konfirmasjon ved biskop Bernt Eidsvig.
4. juni 08:30 - 09:00
Polsk messe flyttet til kl 8.30
4. juni 09:00 - 09:30
Ingen messe på latin
5. juni
2. pinsedag, høymesse 11:00
11. juni
Festen for Den Hellige Treenighet
11. juni 14:00 - 14:30
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på polsk flyttet til kl. 14.00 pga Førstekommunion.

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no