St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Løp for kirken ga 4000 kroner!

Lørdag 16. september arrangerte Katolsk ungdomslag løp for St. Olav domkirke som en del av høstens fundraising til utebelysning av vår nye kirke. Hele Kultro-styret stilte opp, og gjorde en flott innsats sammen med barn og voksne som deltok. [les mer]


Caritas Trondheim starter opp i nyoppussede lokaler!

Mandag 25. september blir startskuddet, da starter vi språk-kafé på mandager fra 18:00 til 20:00 i regi av Caritas Trondheim, forteller styreleder Åshild Kofoed. Caritas er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Neste skritt er norskopplæring på såkalt A1-nivå, først og fremst rettet inn mot polske arbeidsinnvandrere. [les mer]


14. September: Festen for korsets opphøyelse

I vår Herre Jesu Kristi kors er all vår ros. I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. Ved ham er vi frelst og fridd ut (Introitus).[les mer]Korsrelikvie i gave til St. Olav domkirke

Gleden og overraskelsen var stor da sogneprest Klaus Rein fra Einhausen i bispedømmet Mainz overleverte en korsrelikvie i gave til sogneprest Egil Mogstad etter høymessen søndag 3. september. Igjen er det kommet en Kristusrelikvie til Nidaros, sa p. Egil. I 1165 kom en dråpe av Kristi blod til Kristkirken i Nidaros (Nidarosdomen), og ga opphav...[les mer]


Rekviemmesse for Cormac Kardinal Murphy-O’Connor

Vår kjære Cormac Kardinal Murphy-O’Connor døde fredag 1. september, 85 år gammel. Han var pavens utsending til vigslingen av nye St. Olav domkirke i Trondheim den 19. november 2017, og med sin varme og muntre personlighet vant han alles hjerter denne minnerike dagen. Tirsdag 5. september ble det feiret rekviemmesse i St. Olav domkirke. La oss gå i...[les mer]Hva skjer?

2. september - 30. september
Messer utenfor Trondheim i september
Messer utenfor Trondheim i september (se også under "Messetider" på venstre side) Lørdag...
2. september - 14. oktober
Angående lørdagsmessene og messer på engelsk ut 2017
Det er fremdeles litt usikkerhet rundt når vi får vår nye prest. Derfor blir det en endring i...
21. september
Festen for den hellige evangelisten og apostelen Matteus
18:00 Høymesse. Legg merke til at det er tent lys hele denne dagen på den av de tolv søylene i...
24. september
Caritassøndag
Kollekt i alle messer til Caritas
27. september 18:00 - 18:30
Votivmesse for Hellig Olav
29. september
Mikkelsmesse. Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.
Høymesse 18:00
1. oktober - 31. oktober
Oktober er rosenkransmåned
I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen hver dag kl.17:30 hele måneden. Les mer

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no