St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Søndag 19. november: Ettårsdag for St. Olav domkirke!

Vi takker Gud for den vakre og prektige kirkebygningen vi har fått. Samtidig vet vi at det egentlig er oss mennesker det dreier seg om. Det er vi som er de levende stener. [les mer]


Julemarked 26. november i menighetslokalet

Vil du lage noe eller har du ting du vil gi til årets julemarked? Også i år vil inntektene fra salget gå til vår nye kirke. Det er bare å sette i gang produksjonen! I menighetssenteret står det en stor kurv som man kan legge gaver i. På forrige julemarked kom det inn over 35 00 kroner fra salget av ting som ble gitt til markedet.[les mer]


Roratemesse hver torsdag morgen 7:00 i adventstiden

Messene ved daggry i adventstiden kalles ofte Roratemesse og har alltid ”rorate caeli desuper et nubes pluant iustum” som inngangsvers (Gud, hør oss, send fra himmelens skyer, som dugg og regn, den rettferdige). Messene skal feires før solen står opp. [les mer]Stor stemning på polsk nasjonaldag

Søndag feiret den polske delen av St. Olav menighet Polens nasjonaldag med flott servering og musikk i menighetslokalet. Den 3. mai 1791 ble polsk grunnlov vedtatt, men i 1795 ble Polen delt mellom Østerrike, Preussen og Russland. Etter 123 år, i 1918, fikk Polen sin selvstendighet og ble igjen vist på kartet over Europa. I Polen feirer man derfor...[les mer]


St. Olav domsogn har fått menighetssekretær!

15. november begynner Renate Wahlström i halv stilling som menighetssekretær. Etter flere år som hjemmearbeidende med ansvar for familiens ve og vel og en del tid anvendt på studier, ser Renate frem til å arbeide i St. Olav domsogn. Renate er gift og har to barn, og hun er katolikk. [les mer]Hva skjer?

26. november
Søndag 26. november: Messer på polsk, vietnamesisk og kroatisk
Messe på polsk kl. 13:00 Messe på vietnamesisk kl. 15:00 Messe på kroatisk kl. 16:30
26. november
Kristi Kongefest
Høymesse 11:00
26. november
Julemarked i St. Olav menighet
Se egen nyhet om dette i nyhetslisten
28. november 18:45 - 20:00
Troskurs/voksenkatekese
Sted: St. Olav domkirke, menighetssenteret.
30. november 18:00 - 18:45
Festen for den hellige apostelen Andreas
3. desember
Første søndag i advent
7. desember 07:00 - 07:30
Roratemesse 7:00
Det er bare levende lys i kirken, og de troende har tente lys i hendene. Roratemesse feires som en...

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no