St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
Polski

Kjære Konfirmanter!

Velkommen til nettsiden for konfirmanter og konfirmantkatekese. Nedenfor finner dere all informasjon knyttet til katekese og opplegget for denne.

Merk!

De to siste katekesene er onsdag 10. mai og onsdag 31. mai.

Her er infoskrivet om konfirmasjon, dere skal og ha fått det per epost.

Lekse:
Lese gjennom trosbekjennelsen igjen, og slå opp i Youcat det som er uklart - forståelsen øker hele tiden, så om du føler at du kan stå for det som står i trosbekjennelsen og er villig til å gjøre ditt beste for å handle ut i fra dette, så er du klar for konfirmasjon. Husk at forståelse av, og læring om troen fortsetter ut livet.

Her er og noen av arkene dere har fått utdelt tidligere:
Vokse i troen, noen bibeltekster om Gud, bud og veiledning, skriftemålet, skriftespeil for ungdom.

August 2016: 

Nå har årets fermingskatekese startet opp igjen, denne gangen for kull 02. De som har fått invitasjonsbrev møtte til oppstartsmøte for foreldre og konfirmanter onsdag 31. august. Om noen ikke har fått med seg oppstart av katekese og har ungdommer som er i konfirmasjonsalder ber vi dere kontakte menigheten for påmelding, og ellers møte på katekesen videre.

Katekesen holdes som regel to onsdager i måneden, fra kl. 17.00 og blir ferdig med kveldsmessen. Se høyre spalte for alle datoer.

Her er påmeldingsskjema, om noen fortsatt ikke har fått det.

Og oppdatert reglement for katekesen.

Materialet som skal brukes i katekesene er Youcat, som hver konfirmant skal få i løpet av de nærmeste katekesene, og noen dokumenter som skal deles ut etter hvert. Det forventes i tillegg at alle konfirmanter skal ha tilgang til en bibel, enten i papirversjon eller på nett.

Katekesens form vil variere, det blir både gruppearbeid, diskusjoner, leker og aktiviteter i tillegg til vanlig undervisning. Å ha noe å skrive med og på er lurt, (selv om det foreløpig blir dårlig tilgang til bord og gode skrivemuligheter).

Her er planen vi delte ut på oppstartsmøtet 31. august.

Temaene katekesen skal ta for seg er i grove trekk:

- Messen
- Bønn
- Gud
- Trosbekjennelsen
- Liturgi
- Sakramenter
- Moral og etikk (10 bud mm.)

Det vil bli holdt en liten prøve/test på slutten av hvert semester, som skal omhandle stoffet vi har gjennomgått. Denne er mest en pekepinn til både dere som konfirmanter og oss som kateketer om hvor mye dere har lært.

Vi ønsker at ungdommene i løpet av dette året med katekese lærer seg, (om de allerede ikke kan):

- De tre hovedbønnene Fader vår, Hill deg Maria, og Ære være Faderen
- Gjengi innholdet i Trosbekjennelsen (fra Nikea-Konstantinopel)
- Messens gang
- Sakramentene
- De 10 bud

I tillegg til at de får en økt forståelse for den katolske tro og praksis.

Kontaktinformasjon: Vår katekesemail: konfkat@gmail.com

 

Alt godt i Kristus

Tidligere lekser:

Til 26.04:
Dere skal skrive et brev til biskopen, som skal inneholde følgende:
- Navn (og eventuelt litt om familie)
- Hvorfor ønsker du å konfirmeres?
- Hva skal du ta med videre fra undervisning og forberedelsene for konfirmasjon?
- Har du deltatt i søndagsmessen og annet gudstjenesteliv? Hva gjør du for å leve ut og vokse i din tro?
Brevet kan leveres i papirform i katekesene eller sendes inn elektronisk.
Fristen for å levere inn brevet er katekesen onsdag 26.april. Vi skal videreformidle brevene til sognepresten som skal ta de videre til biskopen.

Youcat:
Fint om dere leser litt på egen hånd
- Lykke, samvittighet, mm. punkt 279, 281, 286, 289 og 292
- Sakramentene, punkt 193-271, velg ut minst 10-15 punkt selv slik at litt om hvert av de syv sakramentene er med i utvalget

Til 14.12:
- Lese (minst) de to første punktene i kapittel 4 i Youcat, s. 258 punkt 469 og 470, og be en bønn hver dag (dere er frie til å velge bønn selv, alt fra skuddbønner, de tre katolske hovedbønnene, til rosenkrans, lovprisningssang, etc.)

- Snakke hjemme, reflektere over hvordan familien markerer og feirer Advent og Jul, muntlig/skriftlig ta med til neste katekese litt om noen tradisjoner hjemme for denne tiden på året.

Til 16. nov. Les trosbekjennelsen (den er i Youcat, s. 30) og gjør deg kjent med og prøv å forstå og tenke over innholdet i trosbekjennelsen. Finn ut hva vanskelige ord betyr, om noen setninger er vanskelige å forstå spør foreldre, kanskje søk litt på internett

Til 19. okt. Skriv kort (enten på papir og lever i katekesen, eller send via email til oss)
1. Hva tror du forventes av en som skal bli konfirmert?
2. Hva vil du selv gjøre og hvordan vil du forberede deg til konfirmasjon?

5. okt. Les gjennom liknelsene dere fikk i katekesen. Evangeliet etter Lukas kapittel 15, om sauen, mynten og sønnen. Snakk litt om betydningen hjemme, og tenk litt på hva Gud kanskje sier til oss gjennom liknelsene. Er det måter disse liknelsene kan forstås som er forskjellige fra den tolkningen dere hørte i katekesen? Her er noen notater fra katekesen.
Teksten i nettbibelen

28. sept. Fint om dere kan tenke litt over disse tre spørsmålene frem til neste katekese, og kanskje notere noen få stikkord:
- Hvilke ønsker og/eller forventninger har du til katekesen?
- Hva forventer og ønsker du av oss som skal holde den?
- Hva tror du forventes av deg?

PLAN FOR FERMINGSKATEKESEN

St. Olav Menighet 2016/2017

Datoer for katekesen 
høsten 2016

Oppstart etter jul:

11. januar

25. januar

8. februar

15. februar

20. - 26. februar Vinterferie

1. mars

15. mars

29. mars

5. april

10. – 17. april Påske

19. april

26. april

10. mai

31. mai

3. juni Generalprøve

4. juni Ferming

Noen nyttige nettsider:

- Bibelen 
- Katolsk.no 
- Decision Point
- Life Teen  
- Word on Fire 
- The Wild Goose
- Jeszcze5minutek (engelsk tekst)
- Arnfinn Haram sin blogg 
- Sta. Sunniva blogg 
- BadCatholic blogg 
- Bibelen på engelsk 
- Katekismen på engelsk
- 2ryby


 

 

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no