St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Søndagsmessene i påsketiden

Fra 1. påskedag til 1. pinsedag veksler vi mellom gregoriansk messe 8 og norsk messe 13 (LH 13) på søndager. 

For den norske messen finnes desverre ikke lydspor.

Messe 8:

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Credo III, Lov Herren 22

Vi synger også Regina cæli og

Himmeldronningfryd deg LH 550.

For påskeoktaven:

Victimae pascháli laudes (LH 478)

 

 

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no