St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Søndager i fastetiden

I fastetiden synger vi messe XVII, Lov Herren 17.
Kyrie 
Sanctus 
Agnus Dei 

Gloria synges bare ved fester og høytider i fastetiden. Da bruker vi Kyriale VIII, Lov Herren 8.
Kyrie 
Gloria
Sanctus
Agnus Dei

Credo (Lov Herren 14) og Credo I (Lov Herren 21)
Ave Regina Caelorum (LH 546)

 

 

 

 

 

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no