St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Ordinære messetider i St. Olav Domkirke, Birgittasøstrenes klosterkirke på Tiller og i distriktet.

JULEN I ST. OLAV KATOLSKE DOMSOGN: 

Julen 2018

 

Søndag 23. desember - 4. søndag i advent

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)

15.00 Messe (vietnamesisk)

18.00 Messe (engelsk)

 

Mandag 24. desember – julaften

15.00 Messe med julespill

18.00 Messe (engelsk)

24.00 Midnattsmesse 

24.00 Midnattsmesse (polsk) – Birgittasøstrenes kapell, Tiller

 

Tirsdag 25. desember – juledag

09.00 Messe (latin)
10.00 Oppdal: Messe (polsk)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)

16.00 Støren: Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

 

 

Onsdag i juleoktaven 26. desember – 2. juledag – Hl. Stefan, diakon og kirkens første martyr.

11.00 Høymesse

12.00 Frøya: Messe, engelsk og polsk

13.00 Eritreisk samling og liturgi

17.00 Løkken Verk: Messe (polsk) 

 

Torsdag i juleoktaven 27. desember – Hl. Johannes, apostel og evangelist

18.00 Messe

 

Fredag i juleoktaven 28. desember – De uskyldige barn i Betlehem, martyrer.

18.00 Messe

 

Lørdag i juleoktaven 29. desember – Hl. Thomas Becket

18.00 Messe

 

Søndag 30. desember – festen for den hellige familie

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)
15:00 Messe (litauisk)

 

Mandag 31. desember - Pave Sylvester I

18.00 Messe

19.00 Messe (engelsk)

 

Tirsdag 1. januar – Nyttårsdag – oktavdag for julen. Høytiden for Guds hellige Mor Maria

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

 

Lørdag 5. Januar – Vigilie for Herrens Åpenbaring

14.00 Oppdal: Messe (polsk)

17.00 Støren: Messe (polsk)

18.00 Vigiliemessen

 

Søndag 6. Januar – Høytiden for Herrens åpenbaring

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse 

13.00 Messe (polsk)

15.00 Messe (filippinsk)
18.00 Messe (engelsk)

ORDINÆRE MESSETIDER I ST.OLAV DOMKIRKE: 

SØNDAGER
kl. 09:00 Fromesse på latin
kl. 11:00 Høymesse 
kl. 13:00 Messe på polsk
kl. 18:00 Messe på engelsk

HVERDAGER
kl. 18:00 Kveldsmesse

LØRDAGER
kl  18:00 - Søndagens messe

Messe på filippinsk hver første søndag i hver måned kl. 15:00
Messe på vietnamesiske hver fjerde søndag i hver måned kl. 15:00

VOTIVMESSER:
Hver første fredag i måneden er det klokken 16:30 sakramentstilbedelse, etterfulgt av Jesu Hjerte-andakt klokken 17:30. Deretter Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte klokken 18:00. 

Hver siste onsdag i måneden er det votivmesse klokken 18:00, hvor vi ber spesielt om Hellig Olavs forbønn for byen og landet.

Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen, og i Advents- og Fastetiden.

BIRGITTASØSTRENES KLOSTERKIRKE, TILLER:
Mandag-onsdag kl. 07.30: Messe
Torsdag kl. 17.00: Messe
Fredag kl. 07.30: Messe
Lørdag kl. 07:30: Messe
Søndag             kl. 11:00: Messe

 

ORDINÆRE MESSETIDER FOR STØREN:
Første lørdag i måneden Kl. 16.00

ORDINÆRE MESSER FOR LØKKEN VERK:
Andre og tredje lørdag i måneden  Kl. 17.00

ORDINÆRE MESSETIDER FOR FRØYA:
Tredje lørdag i måneden kl. 12:00. Siste messe før sommeren -17 er 17. juni

ORDINÆRE MESSETIDER FOR OPPDAL:
Første lørdag i måneden Kl. 18.00

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no