St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Samleside om medlemsregistersaken

Oslo katolske bispedømme (OKB) har nå opprettet en egen side der alle nyheter om medlemsregistersaken  blir å finne til enhver tid. 

Gå til samlesiden for medlemsregistersaken.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no