St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk

Referat fra menighetsrådsmøter

Møtereferat 26.04.2017

Møtereferat 31.05.2017 (no) (eng)

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no