St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
06.03.2018

Nuntius msgr. James Patrick Green besøker Trondheim domsogn

Til oljevigselsmessen mandag 26. mars får vi for første gang besøk av den nye nuntius for de skandinaviske land, som ble oppnevnt i oktober 2017. Nuntius er tittelen for pavelig sendemann til et land, det vil si at han er ambassadør for Den hellige stol.


Foto: Jan Erik Kofoed og katolsk.no

Msgr. James Patrick Green har lang fartstid i det pavelige diplomati. Les intervju med Green på katolsk.no.

Under oljevigselsmessen vigsler biskopen de hellige oljer som brukes i forbindelse med sakramentale handlinger i året som kommer. Så mange som mulig av bispedømmets prester er til stede. I tillegg til at man vigsler oljene som skal brukes det neste året fornyer prestene sitt ordinasjonsløfte under messen.

Messen skal egentlig feires på formiddagen på skjærtorsdag, men på steder hvor dette ikke er praktisk mulig kan den feires en annen dag i den stille uke. I de katolske stiftene i Norge er dette nødvendig fordi de store avstandene betyr at prestene ikke vil kunne rekke tilbake til sine menigheter før feiringen av skjærtorsdagsliturgien dersom det gjøres den dagen.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no