St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
08.09.2018

14. September: Festen for korsets opphøyelse

I vår Herre Jesu Kristi kors er all vår ros. I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. Ved ham er vi frelst og fridd ut (Introitus).


Cima da Cornegliano 1459-1517, Santa Helena, National Gallery of Art, Washington D.C.

På denne dagen feirer Kirken to historiske hendelser: St. Helenas gjenfinning av Kristi kors i Jerusalem i året 320  og vigselsfesten for en basilika som St. Helenas sønn, keiser Konstantin, reiste på stedet for korsfestelsen, i året 335. Basilikaen ble ødelagt av perserne i 614. I dag står Den Hellige Gravs kirke på dette stedet.

Festen for Korsets opphøyelse er fremfor alt annet en feiring og ihukommelse av Guds frelsesverk; Hans død på korset og Hans oppstandelse fra de døde. Ved dette ble døden tilintetgjort og himmelens dører åpnet.

I St. Olav domkirke vil de som er tilstede under høymessen denne dagen bli velsignet med korsrelikvien

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no