St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
23.02.2014

Årets påskefeiring blir vår avskjed med den gamle kirken!

Det ligger an til at rivingen starter umiddelbart etter påske, forteller en opprømt p.Egil Mogstad. Dermed går prosjektet nye St. Olav kirke over i en ny fase.


St. Olav domkirke i Trondheim. Foto: K.E. Larsen, 2013

Det er mange brikker som skal på plass. Et spørsmål  som mange i menigheten er opptatt av er hvor vi skal feire messe i rive- og byggeperioden. Hverdagsmessene vil foregå i det gamle foreningslokalet, som ikke skal rives. (Selv om dette blir stående, vil vi få et helt nytt areale for  katekese, møter og kirkekaffe når den nye kirken står ferdig, se planen). Til søndagsmessene vil vi leie lokale enten av Den norske kirke eller av Trondheim kommune, dette vil bli avklart i nærmeste fremtid. Vi vil holde leserne av nettsiden løpende orientert om det som skjer i tiden fremover, sier p.Egil.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no