St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
24.08.2014

Bystyret vedtok reguleringsplanen for nye St. Olav domkirke 28. august

I sin innstilling til Bystyret skriver Rådmannen: «Med det foreliggende planforslaget mener rådmannen at kirken har fått en god posisjon og utforming og at den med sin materialbruk og volumoppbygning spiller godt nok sammen med de andre bygningene i området. Reguleringsbestemmelsene tillater en videre arkitektonisk bearbeiding i byggesaken. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.»


Perspektivtegning av den nye kirken fra sør (Eggen arkitekter AS)

Når det gjelder utformingen av kirken, heter det i innstillingen: 

«Kirken blir noe høyere enn dagens kirke og høyere enn nabobebyggelsen på nordsiden av Schirmers gate. Dette vil gi kirken en mer dominerende virkning enn i dag. Rådmannen vurderer likevel denne virkningen som akseptabel, ettersom dette er den katolske kirkes domkirke for Trondheim stift, ett av tre stift i Norge og dermed en bygning som med rette bør synes i bybildet. Det er likevel viktig å arbeide videre med det arkitektoniske uttrykket og justere ned høyden på midtskipet slik at dette og tårnet får et godt innbyrdes forhold.»

Rådmannens innstilling til Bystyret kan du lese i sin helhet her


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no