St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
29.07.2017

En verdig og innholdsrik dag i Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring

Olsok i Trondheim begynte med en svært spesiell begivenhet. Statuen av Hellig Olav i Nye St. Olav domkirke ble kronet under en høytidelig seremoni. Olavsalteret med Olavsrelikvien er nå blitt et sted som lyser av hellighet og inviterer oss til å be om vår evige konges forbønn.


Foto: Jan Erik Kofoed

Foto: J.E.

Foto: J.E.

Foto: J.E.

Olsokforedraget ved Eirik A. Steenhoff fanget oppmerksomheten til en lydhør forsamling. Hans skarpsindige og samtidig hjertevarme foredrag er forløperen til en artikkel i et kommende nummer av tidsskriftet Segl, så det kan vi som lesere glede oss til. Hans hovedanliggende var å vise hvordan katolsk tro står som et forvar for menneskets frihet og verdighet i motsetning til modernitetens gudløse ideologi om selvrealisering og jakt på lykken.

Olsokmessen i Nidarosdomen ved Hellig Olavs grav var som alltid kjernen i feiringen. Vi skal ikke betrakte St. Olav som gårsdagens mann, sa generalvikar Ole Martin Stamnestrø i sin preken. Gud gav oss St. Olav i gave, ja, men enda viktigere: Gud gir oss St. Olav i gave. Helgenene hører ikke til i fortiden. De tilhører nåtiden. De er ikke døde. De lever, ja de er enda mer levende enn oss, for de befinner seg nærmere Gud, nærmere livets kilde.

Les hele prekenen her

 

 

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no