St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
08.04.2018

Festen for Herrens bebudelse

"Herrens engel bragte Maria det glade budskap, og hun unnfanget ved Den hellige Ånd." Slik lyder innledningen til Angelusbønnen, som sammenfatter inkarnasjonens mysterium - engelens budskap til Maria og hennes ja til å føde Jesus Kristus.


Herrens bebudelse av Murillo, 1655-1660, Hermitage Museum St. Petersburg

Når kirkeklokkene slår tre ganger tre enkelt-slag morgen, middag og kveld, er det angelusbønnen som bes i kirker og klostre.

Herrens engel (Angelusbønnen)

Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.

Hill deg, Maria...

Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria...

Og Ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria...

Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

(Når denne høytiden inntreffer i den stille uke, flyttes den fra 25. mars til mandag etter annen søndag i påsketiden. Derfor blir den feiret mandag 9. april i år, med høymesse 18:00)


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no