St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
08.07.2017

Forflytninger i Trondheim Stift

P. Grzegorz Orkisz løses fra sitt embede som sogneadministrator i St. Eystein menighet, Kristiansund, f.o.m. 01.08.2017. F.o.m. samme dato utnevnes p. Dominic Nguyen Van Thanh til sogneadministrator i St. Eystein menighet, Kristiansund.


P. Dominic Nguyen Van Thanh løses fra sitt embede som sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Levanger, f.o.m. 01.08.2017. F.o.m. samme dato løses p. Piotr Ostafin fra sitt embede som kapellan i St. Olav domsogn, Trondheim, og utnevnes til sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Levanger.

P. Ole Martin Stamnestrø

Generalvikar

Trondheim Stift


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no