St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
02.02.2018

Herrens fremstilling i tempelet - kyndelsmesse, fredag 2. februar

40 dager etter at Jesus ble født, ble han fremstilt i tempelet etter gammel jødisk skikk. I tempelet var Simeon og Anna som begge lovpriste Jesus som frelseren Israels folk hadde ventet på.


Giovanni Bellini 1464, Fremstillingen av Jesus i tempelet, Fondazione Querini Stampalia, Venezia.

I klostrene synges Simeons lovsang hver kveld i dagens siste tidebønn, kompletorium: 

Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, en herlig het for ditt folk Israel. (Luk 2,29-32)

I før-reformatorisk tid var Kyndelsmesse en viktig festdag i Norge. Ordet kyndel betyr vokslys, og kommer av det latinske ordet candela. Man velsignet lys som skulle brukes i messen, men lysene kunne også taes med til hjemmene. I Norge ble det i senmiddelalderen vanlig å legge små velsignede lysvoksstykker fra denne kirkefesten inne i søljene som pyntet kvinnenes drakter.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no