St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
29.07.2013

Les årets Olsokforedrag her!

Pater Olav Müller fengslet som sedvanlig sitt publikum da han holdt foredrag om Hellig Olav som lovgiver på Olsokdagen i foreningslokalet i St. Olav domkirke. Vi fikk presentert et utvidet og mer nyansert syn på Hellig Olavs liv og virke, basert på p.Olavs utrettelige forskning på området.


P.Olav Olsok 2013

Last ned: Hellig Olav som lovgiver.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no