St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
05.02.2018

Markering av Ordenslivets dag i St. Olav domkirke 2. februar

Festdagen for Herrens fremstilling i tempelet, har de siste 20 årene - etter at det ble innstiftet av Pave St. Johannes Paul II - også vært markert som Ordenslivets dag. Her i Trondheim gjøres dette ved en samling av stiftets ordenssøstre- og brødre i vår egen domkirke


Dagen var viet sakramentstilbedelse og foredrag så vel som servering og sosial samling. 
I år handlet foredraget, som ble holdt av sogneprest Egil Mogstad, om dominikanerordenen. 

Klostrene som var representert ved årets samling, var Tautra og Munkeby Mariaklostre, Birgittaklosteret på Tiller, i tillegg til St. Bonifatius institutt i Levanger og "Gravridderne" - Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Videre er sogneprest Egil Mogstad tertiær i Dominikanerordenen og Generalvikar Ole Martin Stamnestrø tertiær i Oratorianerne.

(Vi minner også om foredrag v/sr. Hanne-Maria i Katolsk Forum denne måneden, om cistencienserlivet.) 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no