St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
22.03.2017

Ny priorinne ved Birgittaklosteret

Søster M. Carmelita Lasrado tiltrådde 20. mars 2017 som priorinne ved Birgittaklosteret på Tiller. Hun etterfølger søster M. Patrizia Telese som har ledet klosteret siden 25. juni 2009.


Sr. Carmelita Lasrado

Søster Carmelita er født i Mysore, India i 1966. Hun  avga sine første klosterløfter i 1989 og evige løfter i 1994.

Det er med stor glede Birgittaordenen og søstrene på Tiller ønsker sin nye priorinne velkommen! 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no