St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
25.06.2017

Olavsalteret er vigslet

Etter høymessen 25. juni ble det tredje av i alt fire alter i St. Olav domkirke vigslet av biskop Bernt Eidsvig. (De to som er viglset tidligere er høyalteret og Mariaalteret, mens dåpsalteret fremdeles gjenstår.)


Vigslingen av Olavsalteret må sies å være ett av høydepunktene i kirkens korte historie; man kan med en viss rett også si at det er det mest betydningsfulle Olavsalteret i vår kristenhet, som det ble sagt under høymessen. 

En relikvie av Sta. Birgitta ble lagt i alteret. Det sies at Sta. Birgitta selv valfartet til Trondheim i 1340 og besøkte helgenkongens grav.

Kroningen av Olavsstatuen over alteret vil finne sted på Olsokdagen 29. juli, etter pontifikal laudes, som begynner klokken 9:00.

(Bilder: Jan Erik Kofoed)


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no