St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
12.04.2017

Påskens hellige triduum

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag. Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på en eneste dag, søndagen. Men fra valfartene til Det hellige Land, som begynte på slutten av 300-tallet, er det bevart livfulle vitnesbyrd om hvordan kirkene ble brukt til å dramatisere hendelsene fra evangeliet.


Begråtelsen over den døde Kristus (1313) Giotto di Bondone, Capella degli Scrovegni, Padova.

Påskens liturgi slik vi kjenner den i dag fikk sin endelige form under pave Pius XII i 1955. (kilde katolsk.no)

(Påskens hellige triduum  i St.Olav domkirke: Se spalten "Hva skjer" til høyre på forsiden.)


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no