St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
04.05.2015

Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem: tema for møte i katolsk forum tirsdag 5. mai.

Dette er en katolsk orden med røtter tilbake til middelalderen, som ble reetablert samtidig med at den latinske patriark av Jerusalem igjen fikk sitt hovedsete i Jerusalem på midten av 1800-tallet. Helene Lund som kom til Trondheim i 2014, og som vi kjenner fra vår menighet, ble opptatt dame av Ordenen av Den hellige grav i 2008. I dag er hun leder for den norske grenen av ordenen.


Helene Lund og ordenens kors

Hva er ordenens viktigste oppgaver, og hvorfor trenger Kirken i Det hellige land Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem? I sitt foredrag vil Helene Lund drøfte dette. Vel møtt til 5. mai kl 19.30 i St. Olav interimkirke.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no