St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
30.05.2014 Av: Jan Erik Kofoed

Gamle St. Olav domkirke desakralisert

Søndag 25. mai 2014 ble siste dag for kirkelige handlinger i gamle St. Olav domkirke. På kvelden ble kirkerommet desakralisert og Sakramentet flyttet til det midlertidige kapellet i foreningslokalene. Kirken er nå klar for riving. Se video og bildealbum.


Siste messe

Dom Albert Maczka og p. Egil Mogstad celebrerer den siste 11-messen i gamle St. Olav Domkirke.

Innvielseskorsene blir tatt ned.

Relikvien blir tatt ut av alteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen ble godt utnyttet med førstekommunionsfeiring kl 9 og 13, høymesse kl 11, polsk messe kl 16 og engelsk messe kl 18. 

Kl 19.30 ble kirkerommet desakralisert gjennom en seremoni ledet av generalvikaren Dom Albert Maczka. Han leste et dekret fra biskop Eidsvig og ledet seremonien. 

Etter tekstlesing, evangelielesing og bønn hold Maczka en kort preken der han trakk linjer fra de 41 år med virksomhet i den gamle domkirken fram til den nye katedralen som skal stå klar om to år. Selv om den gamle kirken rives vil St. Olav menighet bestå. I motsetning til den gamle kirken av rusten stål og skadelig asbest, består menigheten av levende steiner bundet sammen av kristi blod.

Selve desakraliseringen skjedde ved at invielseskorsene ble tatt ned, alter-relikviet tatt ut og eukaristien hentet fra tabernaklet. Disse ble til slutt båret i prosesjon til det nye kapellet i foreningslokalene der seremonien ble avsluttet.

Se også:

Video fra seremonien,
kort (3 min)
lang (15 min)

Bildealbum fra 11-messen.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no