St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
10.10.2017

Søndag 22. oktober feires Verdensmisjonssøndagen 2017.

All kollekt går denne dagen til Missios virksomhet for verdensmisjonen. Missio er det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse.


Cardinal Otunga Girls Empowerment Centre, Nairobi

Slik arbeider Missio for å bygge opp Kirken innefra og derved gjøre den i stand til å være Kirke overalt. Dens indre liv blir i seg selv en forkynnelse av Evangeliet.

Missio finnes nå i omtrent 120 land i verden. I Norden arbeider de på oppdrag fra Den nordiske bispekonferanse.

Missio Norge ber oss på denne dagen be særskilt for alle brødre og søstre i Kirkens periferi, og å gi dem den økonomiske støtte vi evner, slik at Kristi lys kan skinne for alle mennesker.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no