St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
25.01.2014 Av: Hæge Hestnes

Velkommen pater Egil

Søndag 26. januar, på festdagen for Hellige Eystein (erkebiskop i Nidaros 1161-1188), ble Egil Mogstad vigslet til prest i den katolske kirke. Vigslingen fant sted i Nidarosdomen, der Egil ble viet i den lutherske ritus i 1974 og arbeidet som luthersk prest i noen år etter det.


Alle fotoer: Jan Erik Kofoed

Det har vært en lang vei for Egil før han denne dagen kunne gå opp gjennom Nidarosdomen sammen med et stort antall katolske geistlige for så å knele for Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. og avgi sine presteløfter og løftet om lydighet til Kirken.

Nidarosdomen var fullsatt med besøkende fra inn- og utland, familie og venner både fra katolske og lutherske kirker og andre trossamfunn, og menigheten fra St. Olav Katolske Kirke. Dette er første gang siden før reformasjonen (1537) at en katolsk prest har blitt vigslet i Nidarosdomen, og det er et stort steg for samarbeidet mellom lutheranere og katolikker at vigslingen kunne finne sted akkurat her. Dette ble også nevnt av biskopen i hans preken. Han understreket at Egil har gjort et viktig arbeid for å føre våre kirker sammen. Vi skal ikke gjengi hele preknen her, bare trekke fram noen viktige punkter.

Biskopen trakk en linje fra Eystein Erlendssons arbeid som kirkebygger, og viste til at den Katolske kirke i Trondheim snart vil begynne sitt arbeid med å bygge en ny kirke. Han minnet om at St. Eystein ikke bare bygget kirkehus, men at han ga kirken et åndelig innhold. "En kirke er bygget av levende stener": troende mennesker. Å tjene og hjelpe disse troende er Egils viktigste arbeid.

Som prest er man tjener for folket og for sakramentene. En prest gir kristus en levende skikkelse her på jorden, og som prest vil likehetspunktene mellom folket og kristus bli klarere, og etter hvert vil en prest forstå mer inderlig innholdet i messens bønn: Se ikke på våre synder men på din kirkes tro.

Biskopen bemerket at det blir liten fritid som prest, men han lovet at alle prester vil oppmuntre, hjelpe og trøste hverandre, og Egil, i arbeidet som sakramentenes og folkets tjener.

Mange av oss som var tilstede har lenge ventet på denne dagen. Vi hilser pater Egil med takknemlighet og glede og stemmer i bønnene fra messen:

Velsign denne vår bror, gjør ham hellig og vie ham til din tjeneste Jesus, Guds Sønn. 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no