St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
22.08.2014

Vi hilser på p. Øystein Lund!

Mange i menigheten har allerede stiftet bekjentskap med p. Øystein Lund, som fra nå av blir å se her i Trondheim en gang i måneden. Han er stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme, og reiser regelmessig til Trondheim for å være sammen med familien.


Foto: katolsk.no

Ektefelle Helene Lund er fra i høst ansatt i fast stilling ved Dronning Mauds Minde. Vi fikk en prat med p. Øystein som tålmodig svarte på spørsmål han nok er blitt stilt mange ganger. Katolsk prest og familiefar? 

Men først litt om p. Øystein sin bakgrunn. Han er tidligere luthersk prest, med doktorgrad fra Det teologiske menighetsfakultet i 2004. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 2009. Nå er han direktør for tilsynsavdelingen i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i Kunnskapsdepartementet. Etter prestevielsen i mai 2014 ble han av biskopen utnevnt til stiftskapellan. 

Det innebærer at jeg ikke har eneansvar for en menighet, men at jeg er fleksibel når det gjelder plassering, og kan brukes der det er behov for meg, sier p. Øystein. Fra midten av 1900-tallet oppstod denne praksisen at det er mulig for en prest som konverterer til Den katolske kirke å bli fritatt fra sølibatkravet, dvs. han kan være gift og virke som prest. Det finnes ingen skriftlige retningslinjer, bare en innarbeidet praksis, der hvert enkelt tilfelle godkjennes av Vatikanet, faktisk av paven selv, forteller han. P. Øystein og familien hans er økonomisk uavhengig av kirken, begge ektefeller  har jobb og inntekt.

Men hvordan har du tid til å være prest når du allerede har en krevende jobb, spør vi. Det blir først og fremst en helgetjeneste  forteller han. Messer i helgen men også noen ganger gjennom uken. Vi forstår at dette er en person med stor kapasitet, for han er aktiv på mange andre fronter også! Som fagteolog holder han gjerne foredrag i forskjellige sammenhenger. Han er også internasjonalt engasjert i spørsmål som har å gjøre med katolsk utdanning på høyere nivå.

Når p. Øystein er i Trondheim, vil han ha som oppgave å holde en av søndagsmessene. Vi gleder oss over dette, og ønsker hjertelig velkommen til St. Olav menighet.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no