St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

28.04.2014

Katolsk forum tirsdag 6.mai kl. 19:30: Olavsrelikvier - myter og fakta

Kveldens gjest i Katolsk forum er domkirkearkeolog Øystein Ekroll, som omtaler sitt foredrag slik: "Spørsmålet om kva som skjedde med kroppen til St. Olav er i det siste blitt aktualisert av diskusjonen omkring "St. Olavs arm" i St. Olav katolske domkyrkje i Oslo. Er dette verkeleg ein del av helgenkongen? [les mer]


28.04.2014

Viktig kunngjøring fra sogneprest dom Albert Maczka

Menighetslokalene skal pusses opp og det vil komme et midlertidig kapell der som skal brukes i byggeperioden for ny kirke. Alle grupper som har ting lagret i skap der må hente disse innen 15. mai, fordi disse skapene trengs til å lagre ting fra prestegården, sakristiet og menighetskontoret.[les mer]


25.04.2014

Nytt om programmet i Rouen

Det er nå klart at det blir katolsk messe i katedralen i Rouen på ettermiddagen torsdag den 16. oktober 2014, som er selve 1000-årsdagen for hellig Olavs dåp. Dette kom på plass etter et møte mellom p.Egil Mogstad og representanter for den katolske kirke i Rouen. Det blir en norsk-fransk messe i Mariakapellet i domkirken, øst for høykoret.[les mer]


25.04.2014

Påskeoktaven

I Norge ønsker vi hverandre God Påske allerede før palmesøndag, og når vi er tilbake på jobb etter andre påskedag betrakter vi påsken som vel overstått. Slik er det ikke i den katolske kirke. [les mer]


08.04.2014

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er den kirkelige festdag til minne om innstiftelsen av nattverden (egentlig kveldsmåltid). I Roma ble det tradisjon at paven vasket føttene til menneskene i sin husholdning slik Jesus vasket disiplenes føtter før det siste måltid.[les mer]


08.04.2014

Langfredag og påskeaften

Langfredag var Jesu lengste dag, da han led døden på korset. Allerede på 300-tallet gikk de kristne denne dagen i Jesu fotspor opp til Golgata hvor de tilbad korset. [les mer]


08.04.2014

Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I dagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne askeonsdag året...[les mer]


08.04.2014

Påskens hellige triduum

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag. [les mer]


08.04.2014

God Påske

...og en velsignet høytid til alle lesere av menighetens webside!


03.04.2014

Programmet for Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring 2014 er nå klart!

"Planleggingen har pågått for fullt siden nyttår, og takket være alle gode medarbeidere er vi nå i mål med programmet" forteller en glad Unn Madsø, leder i den den nasjonale Olsokkommisjonen og kansellist i Trondheim katolske stift. I tillegg til den norske versjonen, vil olsokprogrammet også foreligge på engelsk, tysk og fransk, både som folder...[les mer]


03.04.2014

Russisk pilegrimsferd for hellig Olav

I år som i fjor skal en gruppe russiske katolikker vandre til fots i fem dager fra byen Luga og sørover. Den 29.juli, på Olsok-dagen, ankommer de målet for vandringen - St.Peter og Paulus-kirken i den gamle byen Novgorod der Olav Haraldsson bodde en tid. Her finnes et kjent ikon av hellig Olav (se bildet) som i sin tid ble vigslet av pave Benedict...[les mer]


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no