St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

26.06.2014

Asbestsaneringen er igang!

Nå fremover blir det interessant å følge med på Webkameraet i venstre spalte. En heisekran har fjernet korset på klokketårnet og kirkeklokkene. De asbestholdige platene som dekker prestegården fjernes nå. Denne prosessen krever grundige sikkerhetstiltak, fordi asbest som kjent er et svært skadelig materiale når asbestpartiklene løsner. Platene på...[les mer]


23.06.2014

Egen side for 1000-årsjubileet i Rouen!

Programmet for feiringen av Hellig Olavs dåp i Rouen vil nå være å finne på en egen side "Rouen 2014" i venstre spalte her på trondheim.katolsk.no, i norsk og engelsk versjon.


18.06.2014

Nå braker det løs!

På oppstartsmøtet onsdag 18. juni ble planene for rivingsprosessen gjennomgått, og torsdag starter asbestsaneringen. Nå blir det ikke lenger mulig å parkere ved kirken, og inngangsforholdene til interimskirken vil variere med riveprosessen. Følg oppsatte skilt![les mer]


18.06.2014

Tyske pilegrimer til Olsok også i år!

Det er tredje året at P.Heinz Josef Catrein kommer til Olsok med en gruppe pilegrimer fra Tyskland. På bildet er det pilegrimer fra tidligere år som undrer seg ved bekransningen av Hellig Olav. "Tenk at protestantene gjør noe sånt!"[les mer]


17.06.2014

Musikalsk besøk fra Tyskland

Søndag 15. juni fikk St. Olav menighet hyggelig besøk fra Tyskland. Det var Choralschola und Vokalensemble fra kirken Alte Kapelle i Regensburg som sang under høymessen. De sang messe VIII: De angelis, en messe menigheten kjenner godt. En stor takk til koret og korets leder, Professor Josef Kohlhäufl, for en fin opplevelse i vår interimkirke.[les mer]


09.06.2014

Biskopen ber om vår hjelp!

I et brev til menigheten i St. Olav ber biskop Bernt alle om å åpne sitt hjerte og sin pung og støtte byggingen av Nye St. Olav domkirke økonomisk, om enn bare med kr. 50 i måneden. Som han sier: "Det er hverken mulig eller ønskelig å bygge kirken uten at menigheten og stiftets troende bidrar, og vi har kalkulert med at dere blir med på å bære...[les mer]


08.06.2014

Konfirmasjon 2014

(Åpne siden for å se bildealbum.) 25 av menighetens ungdommer mottok fermingens sakrament under messen pinsedag 8. juni 2014 i Vår frue kirke, Trondheim. Årets konfirmasjon i St. Olav menighet ble rammet inn av et vakkert forsommervær da Vår Frue kirke ble fylt med forventningsfulle ungdommer og deres familier.[les mer]


07.06.2014

Det er ikke første gang...

Visste du at menighetslokalet har fungert som interimkirke for St.Olav menighet også en gang før? Et medlem av vår menighet, Berit Andersen sendte oss en artikkel fra tidsskriftet Bufferten, nr.4 1973, medlemsblad for Statsbanenes verkstedsforening i Trondheim. Dengang nye St.Olav kirke var nettopp inviet. Den erstattet som kjent en kirke som i...[les mer]


03.06.2014

Rivningsprosessen fra innsiden

Foreløpig er det ikke så mye å se på bilder fra de to webkameraene som følger rivingsprosessen ute. Det er inne det skjer for tiden. Baksiden av alterveggen er nå blottlagt så det skal bli mulig å demontere veggen. [les mer]


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no