St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

31.12.2016

Herrens dåp

Festen for Herrens dåp er første søndag i det alminnelige kirkeår, i 2017 den 8. januar. Med denne søndagen begynner rekken av 34 søndager i kirkeåret, som avbrytes av søndagene i faste- og påsketiden og fortsetter i fortløpende nummerering etter pinsen.


28.12.2016

Kristus velsigne ditt hjem! Helligtrekongersdagen 6. januar

I forbindelse med festen for Herrens åpenbaring, Helligtrekongersdagen, er det katolsk tradisjon å velsigne hjemmene i menigheten. Egentlig skal presten gå rundt og skrive med kritt over døren til alle i menigheten, men dette lar seg bare gjennomføre i små landsbyer. I vår menighet kan vi ta med oss en selvklebende seddel med nydelige bokstaver og...[les mer]


23.12.2016

En helt spesiell julegave!

Torsdag 22. desember ble korset montert på kirketårnet til St. Olav domkirke. Det ble kort varsel, og vi brukte den liturgiske kortformen for velsignelse av kors, forteller sogneprest Egil Mogstad, for det hastet å få alt på plass før mørket senket seg! Vårt nye kors ble stenket med vievann og velsignet, før det det ble heist på plass og montert.[les mer]


22.12.2016

2.juledag feirer vi den hellige Stefan, kirkens første martyr

Stefan ble anklaget for gudsbespottelse av Sanhedrin (det jødiske råd) og steinet til døde utenfor Jerusalem uten rettergang. Blant tilskuerne var det en ung mann ved navn Saulus som tok på seg å passe kappene til de som skulle steine ham. Han bifalt henrettelsen. Han skulle bli Paulus, hedningenes apostel.[les mer]


18.12.2016

Førjulsfest i menighetslokalene

Julestemningen var til å ta og føle på sist fredag, den 16. Rundt 80 mennesker deltok i denne sosiale samlingen, som ble arrangert av det avtroppende menighetsrådet. [les mer]


14.12.2016

Luciafeiring 2016

Årets Luciafeiring gikk av stabelen tirsdag under og etter kveldsmessen.[les mer]


11.12.2016

Nytt menighetsråd i St.Olav Domsogn

Vi presenterer det nye menighetsrådet![les mer]


09.12.2016

Mariastatuen vår har fått sine kroner

Høytiden for Marias uplettede unnfangelse ble i år en svært spesiell opplevelse for vår menighet. Mot slutten av messen gikk generalvikar Stamnestrø og prestene foran i en prosesjon hvor også kronene til Jesusbarnet og Jomfru Maria lå på en skarlagensrød fløyelspute, og bakerst - med tente lys - en gruppe av menighetens barn.[les mer]


08.12.2016

Kjøp en murstein!

Vi trenger penger til finansieringen av vår nye kirke, sier sogneprest Egil Mogstad. Mange og store gaver har gjort det mulig å bygge, men vi som bruker kirken må være innstilt på å bidra med en god del. [les mer]


08.12.2016

Menighetsfest fredag 16. desember 19:00!

Det sittende menighetsrådet takker for seg med en førjulssamling hvor vi synger kjente og kjære julesanger med kantor Ulf ved orgelet. Det blir servert varm mat med ris, brød og salat, og dette er inkludert i billetten som koster kr. 150 for voksne og kr. 50 for barn. Det blir anledning til å kjøpe drikke. Billetter kan kjøpes av Isabel Bjørnaas.[les mer]


06.12.2016

Vi kroner statuen av Jomfru Maria som Vår Frue av Trondheim!

Torsdag 8. desember er det sunget høymesse i anledning høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Mariastatuen i nye St. Olav domkirke vil bli kronet under denne messen. Biskopen eller hans stedfortreder generalvikar Ole Martin Stamnestrø vil være til stede, og barna i menigheten er spesielt invitert til å delta i prosesjonen.[les mer]


04.12.2016

St. Nikolas feiring for de polske barna!

Søndag 4. desember var en stor gruppe polske barn og foreldre samlet i vårt nye menighetslokale for feire St. Nikolas' dag.[les mer]


02.12.2016

Katolsk ungdomslag i gang i nye lokaler

Nylig møttes styret i Katolsk ungdomslag i Trondheim (KULtro) for å diskutere planer fremover. Etter en vellykket helg med adventsaksjon sammen med ungdomslaget i Levanger, er det julebord 9. desember som står på programmet.[les mer]


01.12.2016

8. desember: Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

I Den katolske kirke er det en trossannhet at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hun ble unnfanget i mors liv. Derfor feirer vi hver 8. desember Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Latin:In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis [les mer]


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no