St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

08.02.2017

Pontifikalmesse søndag 19. februar

Programmet for bispevisitasen 17.-19. februar er nå klart. Dette omfatter:[les mer]


07.02.2017

Karneval for polske barn - 28. januar

På lørdag den 28. januar hadde polske barn karnevalfest[les mer]


27.01.2017

Herrens fremstilling i tempelet - kyndelsmesse, torsdag 2. februar

40 dager etter at Jesus ble født, ble han fremstilt i tempelet etter gammel jødisk skikk. I tempelet var Simeon og Anna som begge lovpriste Jesus som frelseren Israels folk hadde ventet på. [les mer]


25.01.2017

Julefeiringen i det polske samfunnet!

Søndag 22 januar 2017, var en spesiell og gledelig opplevelse av Julefeiringen, i det polske samfunnet ved St.Olavs kirke i Trondheim.[les mer]


23.01.2017

Nytt troskurs starter 7. februar

Tid: 19:00 Sted: I kirkens møtelokaler (inngang til høyre for hovedinngangen til kirken).[les mer]


16.01.2017

Økumenisk retreat på Birgittasenteret i februar

Arrangeres som et samarbeid mellom Birgittaklosteret og Retreat i Nidaros.


05.01.2017

Erkebiskop Eystein Erlendsson av Nidaros (1120-1188)

Vi kjenner Eystein best som kirkebygger. Uten han ville vi ikke hatt Nidarosdomen! Sommeren 1229 ble han erklært for helgen (beatus) av Norges forsamlede biskoper og skrinlagt. Etter eget ønske ble han gravlagt i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Han feires 26. januar. [les mer]


03.01.2017

Apostelen Paulus' omvendelse - en av de viktigste hendelser i kirkens historie.

Vi feirer den 25. januar at han på vei til Damaskus for å forfølge de kristne der, ble blindet av et plutselig syn og en himmelsk røst som talte til ham. "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" Saul spurte: "Hvem er du, Herre?" Og den annen svarte: "Jeg er Jesus, han som du forfølger. Reis deg nå og gå inn i byen, der skal du få vite hva du skal...[les mer]


31.12.2016

Herrens dåp

Festen for Herrens dåp er første søndag i det alminnelige kirkeår, i 2017 den 8. januar. Med denne søndagen begynner rekken av 34 søndager i kirkeåret, som avbrytes av søndagene i faste- og påsketiden og fortsetter i fortløpende nummerering etter pinsen.


28.12.2016

Kristus velsigne ditt hjem! Helligtrekongersdagen 6. januar

I forbindelse med festen for Herrens åpenbaring, Helligtrekongersdagen, er det katolsk tradisjon å velsigne hjemmene i menigheten. Egentlig skal presten gå rundt og skrive med kritt over døren til alle i menigheten, men dette lar seg bare gjennomføre i små landsbyer. I vår menighet kan vi ta med oss en selvklebende seddel med nydelige bokstaver og...[les mer]


23.12.2016

En helt spesiell julegave!

Torsdag 22. desember ble korset montert på kirketårnet til St. Olav domkirke. Det ble kort varsel, og vi brukte den liturgiske kortformen for velsignelse av kors, forteller sogneprest Egil Mogstad, for det hastet å få alt på plass før mørket senket seg! Vårt nye kors ble stenket med vievann og velsignet, før det det ble heist på plass og montert.[les mer]


22.12.2016

2.juledag feirer vi den hellige Stefan, kirkens første martyr

Stefan ble anklaget for gudsbespottelse av Sanhedrin (det jødiske råd) og steinet til døde utenfor Jerusalem uten rettergang. Blant tilskuerne var det en ung mann ved navn Saulus som tok på seg å passe kappene til de som skulle steine ham. Han bifalt henrettelsen. Han skulle bli Paulus, hedningenes apostel.[les mer]


18.12.2016

Førjulsfest i menighetslokalene

Julestemningen var til å ta og føle på sist fredag, den 16. Rundt 80 mennesker deltok i denne sosiale samlingen, som ble arrangert av det avtroppende menighetsrådet. [les mer]


14.12.2016

Luciafeiring 2016

Årets Luciafeiring gikk av stabelen tirsdag under og etter kveldsmessen.[les mer]


11.12.2016

Nytt menighetsråd i St.Olav Domsogn

Vi presenterer det nye menighetsrådet![les mer]


09.12.2016

Mariastatuen vår har fått sine kroner

Høytiden for Marias uplettede unnfangelse ble i år en svært spesiell opplevelse for vår menighet. Mot slutten av messen gikk generalvikar Stamnestrø og prestene foran i en prosesjon hvor også kronene til Jesusbarnet og Jomfru Maria lå på en skarlagensrød fløyelspute, og bakerst - med tente lys - en gruppe av menighetens barn.[les mer]


08.12.2016

Kjøp en murstein!

Vi trenger penger til finansieringen av vår nye kirke, sier sogneprest Egil Mogstad. Mange og store gaver har gjort det mulig å bygge, men vi som bruker kirken må være innstilt på å bidra med en god del. [les mer]


08.12.2016

Menighetsfest fredag 16. desember 19:00!

Det sittende menighetsrådet takker for seg med en førjulssamling hvor vi synger kjente og kjære julesanger med kantor Ulf ved orgelet. Det blir servert varm mat med ris, brød og salat, og dette er inkludert i billetten som koster kr. 150 for voksne og kr. 50 for barn. Det blir anledning til å kjøpe drikke. Billetter kan kjøpes av Isabel Bjørnaas.[les mer]


06.12.2016

Vi kroner statuen av Jomfru Maria som Vår Frue av Trondheim!

Torsdag 8. desember er det sunget høymesse i anledning høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Mariastatuen i nye St. Olav domkirke vil bli kronet under denne messen. Biskopen eller hans stedfortreder generalvikar Ole Martin Stamnestrø vil være til stede, og barna i menigheten er spesielt invitert til å delta i prosesjonen.[les mer]


Viser innføringene 61 til 80 av 636

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no