St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg er biskop i Oslo katolske bispedømme og apostolisk administrator av Trondheim stift. Han ble født på Rjukan og ble tatt opp i Den katolske kirkes fulle felleskap i 1977. Teologi studerte han ved Universitetet i Oslo og ved Heythrop College i England. I 1982 ble han presteviet i Oslo, og arbeidet deretter som kapellan og sogneprest i St. Paul, Bergen. I 1991 trådte han inn i augustinerkorherrenes orden i Klosterneuburg, Østerrike. 22. oktober 2005 ble han vigslet til biskop av Oslo, og i 2009 oppnevnt til apostolisk administrator av Trondheim Stift, Midt-Norge.

Generalvikar Ole Martin Stamnestrø

Ole Martin Stamnestrø har vært generalvikar for Midt-Norge stift siden august 2015.

Han ble født i 1979 og er oppvokst i Ås kommune sør for Oslo.

Han tok bachelorgraden i teologi ved universitetet i Durham i 2001, deretter master i kirkehistorie i 2003 og doktorgrad i liturgihistorie ved Oxford i 2007 og mastergrad i katolsk teologi ved Menighetsfakultetet i 2010. 

Han har videre, etter å ha mottatt ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig i 2010, studert ved universitetet i München, eksaminert lic.theol. i januar 2011.

Han ble presteviet av biskop Eidsvig i St. Olav domkirke i september 2012 og har vært sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund siden september 2013.

24. april 2016

Sogneprest Egil Mogstad

Egil Mogstad ble innsatt som sogneprest i St. Olav menighet 29. oktober 2015.

P. Egil er født i 1948 i Trondheim. Etter teologiske studier i Oslo ble han viet til prest i Den norske kirke i 1974 og arbeidet som hjelpeprest i Nidaros Domkirke, men allerede i 1976 forlot han protestantismen og konverterte til Den katolske kirke. Deretter tilbragte han fire år i et Dominikanerkloster i Frankrike. Sykdom og usikkerhet om dette var hans virkelige kall førte ham tilbake til Norge. Deretter arbeidet han som lektor ved Trondhjem Katedralskole i 32 år og underviste i fransk, latin, historie og religion. I tillegg undeviste han ved musikkonservatoriet ved NTNU i liturgi-historie og prinsipiell liturgikk. Han ble viet til diakon i Den katolske kirke til Olsok 2013 og til prest året etter. For en lengre artikkel om p. Egil se her. 

Epost: mogstad [krøll] online.no Telefon: 73808751

Stiftskapellan Øystein Lund

Øystein Lund (født 26/4 1967) tiltrådte stillingen som stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme 1. juli 2014. Han fulførte graden Dr. theol ved Det teologiske Menighetsfakultet i 2004 der han fordypet seg i Det gamle testamentet - et tema han også har undervist i. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 13. april 2009, og presteviet i St. Olav domkirke i Oslo 1. mai 2014. I tillegg til stillingen som stiftskappelan er han direktør for tilsynsavdelingen i NOKUT (som har tilsyn med kvaliteten i norsk utdanning). Som tidligere Luthersk prest er han gift og har to barn. Hans ektefelle Helene Lund arbeider ved Dronning Maud's Minne, derfor er han ofte i Trondheim og feirer messe her. Dette er både hyggelig og til stor hjelp for de faste prestene i St. Olav menighet i Trondheim. For et lengre intervju med p. Øystein klikk her

Epost: Oystein.Lund [krøll] katolsk.no Telefon: 934 85 605 

Kapellan Slawomir Czuba

 Slawomir Czuba (…call me Slawek [suawek]) er født 6. august 1983 i Debica i Polen. Han studerte ved  presteseminaret I Tarnow fra 2002 til 2008, der han tok en magistergrad i psykologi. Han ble diakonviet i juni 2007 og presteviet 31. mai 2008. Han har jobbet som kapellan i Kruzlowa (2008-11) og i Mielec-Ducha Swietego (2011-14). Han har pastoral erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og arbeid i familier.  Han snakker engelsk og polsk, er glad i å lese og spille fotball. Fra 1. september 2014 virker han som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim med særlig ansvar for den polske delen av menigheten.
Epost: s3czuba [krøll] 02.pl Telefon: 73808752.

P.Olav Müller

P. Olav Müller, født i Trondhjem 1924. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellsskap i 1944, og trådte inn i den tyske provins av picpusordenen (SS.CC.) hvor han avla de første løfter i 1949. I 1954 ble han presteviet i Trondheim. Etter to år som kapellan i Tyskland, kom han til Trondheim. Her var han kapellan i to år, deretter sogneprest. Han har også vært sogneprest i Ålesund, Kristiansund og Drammen. Fra 2009 har han vært pensjonert,og bosatt i Trondheim. I 2010 ble han utnevnt til æresmedlem i Norges Unge Katolikker. Han forteller om sitt liv i boken Pateren dypper pennen - katolsk skjemt og alvor. (St. Olav forlag 2010). P.Olav har ellers en omfattende produksjon av artikler og foredrag. En liste over disse finnes på katolsk.no.

Erling Skakkes gt. 52B, 7012 Trondheim; 73 52 27 43

Diakon Paul Opata

Paul ble født i 1980 og vokste opp ved Lake Victoria i Kenya. Etter å ha studert og jobbet i hjemlandet kom han til Norge som student i 2012. Han ble tatt opp som student ved St. Eystein presteseminar i august 2014 med teologistudier ved Det teologiske menighetsfakultet.

Paul skal ha sitt praktikum i St. Olav katolske domsogn, i første omgang frem til sin prestevielse 21. April. Som diakon kan han lese Evangeliet, preke, døpe, vie ektepar, gå med sykekommunion, ta begravelser og samtaler. Han vil se ekstra til ministranter,  unge voksne og engelskspråklige studenter.

Telefon: 73 80 87 54 og 483 96 189

Epost: Paul.Opata [krøll] katolsk.no

Les mer på katolsk.no

 

 

Kansellist Unn Lindgard Madsø

Embedet som kansellist er en viktig stilling i kurien i Trondheim stift. Arbeidsoppgavene fordeler seg over et vidt spekter. Unn administrerer kontoret for biskopen i samarbeid med generalvikaren. Hun har personalansvar for stiftets ansatte. Bolig: Lade allé 18B, 7041 Trondheim; 916 72 357; unn.lindgard.madso [krøll] katolsk.no

Økonom Per Albert Vold

Per Albert Vold ble utnevnt av Biskop Bernt Eidsvig til økonom for Territorialprelaturet Trondheim 14 august 2014. Utnevnelsen har en varighet av fem år. Per Albert har sin utdannelse fra BI og god erfaring med økonomi fra driften av sin forretning. Han er også ansvarlig for driften av St. Eystein bokhandel i St. Olav kirke i Trondheim.  

Epost: per.albert.vold@katolsk.no Telefon: 908 51 419

Kantor Ulf Schancke

Ulf Schancke har vært kantor i St. Olav menighet i til sammen 13 år. Som kantor har han ansvar for kirkemusikken. Han er organist, han leder kirkekoret og det er han som velger hvilken messe som skal synges til enhver tid. Ulf er dessuten en habil komponist og har komponert mye av det vi synger i messen, både introitus, kommunionsvers og noen gradualsalmer.

Ulf.Schancke [krøll] katolsk.no

Menighetsråd 2017

Menighetsrådet består av 7 medlemmer:
Klaus Andersen, Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Hege Strand, Maria Fe Sæter, Beata Turek og Theodor With.

Jan.inge.fossmo [krøll] choice.no

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 50 (Kontor)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no