St. Olav menighets segl

Katolicka parafia św. Olafa w Trondheim

Norsk
English
Polski
28.10.2018

1 listopada: Święto Wszystkich Świętych

Tak wielu świętych kroczyło przed w drodze do Pana Boga, że nie mamy wystarczająco dużo dni w roku aby świętować ich dni. Dlatego w dzień Wszystkich Świętych obchodzimy dzień wszystkich znanych i nieznanych świętych, którzy są w niebie i modlą się za nas.


Fra Angelico 1495-1555

Ewangelia na Wszystkich Świętych (Mateusz 5, 1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.


Katolicka parafia św. Olafa
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Numer konta: 4200.59.64088
Nowy kościół św. Olafa: 4200.36.09736