St. Olav menighets segl

Katolicka parafia św. Olafa w Trondheim

Norsk
English
Polski
08.04.2018

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego." - tak rozpoczyna się modlitwa Anioł Pański, która podsumowuje tajemnicę wcielenia - zwiastowanie Maryi i Jej zgodę na urodzenie Jezusa.


Zwiastowanie - Murillo, 1655-1660

Kiedy dzwony kościelne biją trzy razy rado, w południe i wieczorem, w kościołach i klasztorach odprawiana jest modlitwa Anioł Pański.

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Når kirkeklokkene slår tre ganger tre enkelt-slag morgen, middag og kveld, er det angelusbønnen som bes i kirker og klostre.

(Jeśli uroczystość ta wypada w okresie Wielkiego Postu zostanie przeniesiona z 25 marca na pierwszy poniedziałek po oktawie wielkanocnej. Daltego obchodzimy ją w tym roku w poniedziałek 9 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.00.)

 

 


Katolicka parafia św. Olafa
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Numer konta: 4200.59.64088
Nowy kościół św. Olafa: 4200.36.09736