St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Årets Olsokforedrag: «Den olsoknorske fordring - Om Olavsarv i en avkristningstid»

Tanken på å påtvinge andre vår tro, er oss fjern i våre dager. Vi har liten sans for en sammenblanding av religion og statsmakt. Hvordan forholder vi oss så til Olavs kristningsverk? Berører Olsok i det hele tatt noe håndfast og allmengyldig i vårt folks egenart? Hva slags oppgave står Olavsarven for i vår samtid?[les mer]


Olsok ved Hellig Olavs grav

Les den informative og inspirerende artikkelen om Olsok på katolsk.no[les mer]


Ungdommelig Olsok!

Gjennomsnittsalderen på deltakerne ved årets Olsok-feiring går drastisk ned når 40 ungdommer fra Norges unge katolikker (NUK) slutter seg til. Halvparten av dem skal gå pilegrim over Dovre fra mandag 23. juli. Det blir overnatting i medbragte lavvoer. [les mer]Konfirmasjon 2019

Invitasjon til konfirmasjons-undervisning er nå sendt ut til alle registrerte medlemmer i menigheten født 2004. Undervisningen vil foregå annenhver onsdag og starter i september. Nytt av året er at selve konfirmasjonen finner sted på Pinseaften, lørdag 8.juni. Dette fordi vi mener det er mest hensiktsmessig å separere fermingshøymessen fra...[les mer]


Lørdagskatekese med førstekommunions-undervisning.

Menighetskontoret har i disse dager sendt ut invitasjon til lørdagskatekese med førstekommunionsforberedelser til alle barn som er registrert i kirken og født 2010 og 2011.[les mer]Hva skjer?

25. juni - 19. august
Menighetskontorets åpningstider sommeren 2018
I forbindelse med ferieavvikling og skoleferie vil menighetskontoret ha endrede åpningstider i...
27. juli
Fredag 27. juli: Olsokfeiring dag 1.
18:00 Høytidelig åpningsmesse i St. Olav domkirke. Etter dette åpent hus i...
28. juli
Lørdag 28. juli: Olsokfeiring dag 2.
10:00 Tur til Stiklestad og Tautra Mariakloster. 14:00 Prosesjon fra Teglverket til Stiklestad...
29. juli
Søndag 29. juli: Høytiden for Hellig Olav, Norges vernehelgen, konge og martyr.
9:00 Lest messe (latin) i St. Olav domkirke. 11:00 Olsokforedrag, St. Olav menighetssenter. 14:30...
3. august
Translatio Sancti Olavi, skrinleggingsfesten for Hellig Olav
Den 3. august 1031 ble kisten med Olavs legeme gravd opp av sandbanken ved Nidelven der det var...
6. august
Festen for Herrens forklarelse
18:00 Høymesse
9. august
Festen for den hellige Teresa Benedikte av Korset (Edit Stein)
18:00 Høymesse
14. august
Vigilien for Marias opptagelse i himmelen
18:00 Vigiliemesse
15. august
Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen
18:00 Høymesse 19:30 Messe på polsk
24. august
Festen for den hellige apostel Bartolomeus
18:00 Høymesse. Et lys vil være tent på apostelens søyle i St. Olav domkirke hele denne dagen.
29. august
Votivmesse for Hellig Olav
18:00 Messe

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no