Mai er Mariamåned!

Dato: 1. May
Sluttdato:  - 31. May

17:30 alle hverdager: Rosenkrans

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem. I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen 17:30, før messen på hverdager (inkl. lørdag) i hele mai.