Møte i menighetsrådet.

Dato: 1. July
Starttidpunkt: 19:00

Kl. 19:00 i menighetssenteret i St. Olav domkirke