Oktober er rosenkransmåned

Dato: 1. October
Sluttdato:  - 31. October

Vi ber rosenkransen i St. Olav domkirke 17:30 på hverdager,
før messen som begynner 18:00.