Allehelgensdag

Dato: 1. November

09:00 Fromesse (latin)
11:00 Høymesse (norsk)
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på polsk
16:00 Messe på filippinsk
18:00 Messe på engelsk

18:30 Moholt kirkegård: Rosenkrans (polsk)